ОГОЛОШЕННЯ
19 листопада 2010 року о 10-00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д11.600.06 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького
(адреса: м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захист кандидатської дисертації:
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ковальчук Анатолій Пилипович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України.
Назва дисертації – „Оптимізація хірургічного лікування раку молочної залози шляхом застосування біологічного зварювання тканин”
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)
Науковий керівник – Хурані І.Ф., доктор філософії та медицини, доцент, доцент кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології (Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України)
Офіційний опонент – Соркін В.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ України)
Офіційний опонент – Сєдаков І.Є., д.мед.н., професор, професор кафедри онкології (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)

Голова спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.06
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук,
професор         Думанський Ю.В.