ОГОЛОШЕННЯ

17 грудня 2010 року об 11.00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д11.600.06 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького

(адреса: м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист кандидатських дисертацій:

І. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Хилько Дмитро Анатолійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар онкохірург онкохірургічного відділення №2 Комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр”.

Назва дисертації – „Неоад’ювантна ендолімфатична поліхіміотерапія місцево-розповсюдженого раку молочної залози”

Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України

(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)

Науковий керівник – Сєдаков І.Є., д.мед.н., професор, професор кафедри онкології (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Соркін В.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ України)

Офіційний опонент – Смоланка І.І., д.мед.н., професор, завідувач відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії (ДУ „Національний інститут раку” МОЗ України)

ІІ. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Шуміло Андрій Олегович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар радіолог радіологічного відділення №3 Комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр”.

Назва дисертації – „Шляхи підвищення ефективності лікування місцево-розповсюдженого раку шийки матки”

Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України

(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)

Науковий керівник – Семикоз Н.Г., д.мед.н., професор, професор кафедри онкології і радіології ФІПО (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Ковальов О.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України)
Офіційний опонент – Сухіна О.М., д.мед.н., професор, професор кафедри онкології та дитячої онкології (ДУ „Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України”, м.Харків)

 
Голова спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
професор       Думанський Ю.В.