ОГОЛОШЕННЯ

22 квітня 2011 року об 1100 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д11.600.06 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького

(адреса: м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО СИСТЕМНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З МЕТАСТАТИЧНИМ РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

 

Захист кандидатських дисертацій:

 

І. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Дмитренко Катерина Олександрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри онкології Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України.

Назва дисертації – ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО СИСТЕМНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З МЕТАСТАТИЧНИМ РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ”

Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України

(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Бондаренко Ігор Миколайович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри онкології та медичної радіології.

Офіційний опонент Сєдаков І.Є., д.мед.н., професор, професор кафедри онкології (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Смоланка І.І., д.мед.н., професор, завідувач відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії (ДУ „Національний інститут раку” МОЗ України)

 ІІ. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Колосов Ігор Валерійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар онкохірург онкохірургічного відділення №3 Комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр”.

Назва дисертації – „ЛОКОРЕГІОНАРНА ХІМІОТЕРАПІЯ В ПАЛІАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ ПЕРВИННОГО І МЕТАСТАТИЧНОГО РАКУ ПЕЧІНКИ”

Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06

Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України

(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)

Науковий керівник – Думанський Ю.В., член-кор. НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології і радіології ФІПО (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)

Офіційний опонент – Вінник Ю.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)

Офіційний опонент – Ковальов О.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України)

 

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 11.600.06

член-кореспондент НАМН України,

заслужений діяч науки і техніки України,

професор   Думанський Ю.В.