ОГОЛОШЕННЯ
26 травня 2011 року об 11.00 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д11.600.06 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького
(адреса: м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


Захист кандидатських дисертацій:

І. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Аніщенко Андрій Олександрович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – завідувач онкоурологічного відділення №2 Комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр”.
Назва дисертації – «Комбіноване лікування уротеліальних пухлин нирки»
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)
Науковий керівник – Бондар Г.В., академік НАМН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Вінник Ю.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)
Офіційний опонент – Ковальов О.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України)

ІІ. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Терен Тетяна Іполитівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент курсу онкології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».
Назва дисертації – «Ефективність неоад’ювантної хіміопроменевої терапії в комплексному лікуванні хворих на рак ободової кишки (коопероване дослідження)»
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)
Науковий керівник – Башеєв В.Х., д.мед.н., доцент, професор кафедри онкології і радіології ФІПО (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Вінник Ю.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкологічної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України)
Офіційний опонент – Колеснік О.О., д.мед.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділення пухлин черевної порожнини та заочеревинного простору (ДУ „Національний інститут раку” МОЗ України)

Голова спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.06
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
профессор Думанський Ю.В.