ОГОЛОШЕННЯ

05 вересня 2011 року об 1100 відбудеться чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 в Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького (адреса: м. Донецьк, вул. Полоцька, 2а, конференційна зала Донецького обласного протипухлинного центру)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист кандидатських дисертацій:

I. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Болобан Георгій Владиславович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар-онкохірург онкохірургічного відділення №4 Комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр”.
Назва дисертації – „ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ. УСКЛАДНЕННЯ, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ”
Шифр та назва спеціальності – 14.01.07 – онкологія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)
Науковий керівник – Думанський Ю.В., член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології і радіології ФІПО (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Шевченко А.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології (Запорізький державний медичний університет МОЗ України)
Офіційний опонент – Смоланка І.І., д.мед.н., професор, завідувач відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії (ДУ „Національний інститут раку МОЗ України”)

ІІ. Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Григор’єва Юлія Володимирівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лікар-патологоанатом клінічної лікарні «Феофанія» Державного Управління Справами
Назва дисертації – «РАК ПРОСТАТИ: ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЗА ДАНИМИ ТРАНСРЕКТАЛЬНИХ ПУНКЦІЙНИХ БІОПСІЙ»
Шифр та назва спеціальності – 14.03.02 – патологічна анатомія
Шифр спеціалізованої ради – Д 11.600.06
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон – в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
(83003, м. Донецьк, пр.Ілліча,16; т. 385-95-00)
Науковий керівник – Гичка С.Г., д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної анатомії, гістології та судової медицини (Київський медичний університет Української асоціації народної медицини)
Офіційний опонент – Шлопов В.Г., д.мед.н., професор, завідувач відділу патоморфології Центральної науково-дослідної лабораторії (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України)
Офіційний опонент – Марковський В.Д., д.мед.н., професор, завідувач кафедри патоморфології (Харківський національний медичний університет МОЗ України)


Голова спеціалізованої
вченої ради Д 11.600.06
член-кореспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
професор         Думанський Ю.В.