Вакуленко Іван Петрович – член спеціалізованої вченої ради  Д 11.600.06 з захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія,  14.01.07– онкологія, 14.03.02 – патологічна анатомія

Завідувач кафедри радіології Донецького національного медичного університету ім. М.Горького з 2000 року
Доктор медичних наук
Професор
Проректор з виховної роботи
Декан факультету “Сестринська справа”
лікар-рентгенолог вищої категорії
Член Асоціації радіологів України, товариства анатомів, гістологів та ембріологів і Німецького анатомічного товариства
Напрямки наукових досліджень: ультразвукові дослідження серцево-судинної системи в нормі і патології, променева діагностика захворювань нервової системи
Автор 247 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 2 навчальних посібників, 6 винаходів
Під керівництвом Вакуленко І. П. виконано 2 кандидатські дисертації, три магістерські роботи, виконують кандидатські дисертації два аспіранти
Читає лекції з променевої анатомії, променевої діагностики та променевої терапії, проводить практичні заняття зі студентами 3 курсу всіх факультетів, є професіоналом високого рівня у науковій, лікувальній та педагогічній роботі, користується великою повагою у співробітників та студентів.
Протягом багатьох років проводить велику суспільно-масову та виховну роботу серед студентської молоді, на протязі 20 років є членом виконкому Калінінського району у м. Донецьку.