Гаргін Віталій Віталійович – член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.

 

Професор кафедри патоморфології Харківського національного медичного університету
Доктор медичних наук
Професор
Лікар-патологоанатом вищої категорії
Член асоціації патологів України
Напрямки наукових досліджень: патологія шлунково-кишкового тракту, серцево-судинна, перинатальна патологія.
Автор (співавтор) понад 200 наукових та науково-методичних праць серед яких 3 монографії, 10 патентів на винахід.
Під його керівництвом захищена 1 дисертаційна робота.