Голова спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.

 Ректор Донецького національного медичного університету ім. М.Горького;
Завідувач кафедри онкології і радіології факультету післядипломної освіти ДонНМУ.
Доктор медичних наук
Професор
Член-кореспондент НАМН України
Академік Української екологічної Академії наук
Заслужений діяч науки і техніки України
Член правління товариства променевих терапевтів і радіаційних онкологів України
Член редакційної колегії журналів «Новоутворення», «Університетська клініка», «Медико-соціальні проблеми сім’ї», «Український журнал телемедицини та медичної телематики», «Український журнал хірургії».

Провідний учений в галузі експериментальної і практичної онкології. Основні напрями наукової діяльності: удосконалення методів діагностики і лікування онкологічних захворювань стравоходу, шлунка, ободової і прямої кишок, розробка нових підходів до оперативних втручань в онкології шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози, злоякісних пухлин язика і слизової оболонки ротової порожнини, спрямованих на реконструкцію втрачених функцій, розробка нових ефективних методів комплексного лікування злоякісних пухлин, особливо ендолімфатичної і внутішньоартеріальної хіміотерапії; розробка і впровадження новітніх методів медичної реабілітації онкологічних хворих, збереження якості їхнього життя і відновлення працездатності.
Автор 330 наукових праць, у тому числі 25 книг (монографії, підручники, посібники), понад 80 видань в зарубіжних журналах. 12 авторських свідоцтв на винаходи і патенти.
Під його керівництвом захистились 4 доктори і 12 кандидатів медичних наук.
Нагороджений:
-    Почесною грамотою МОЗ України
-    Медаллю «За видатний вклад у розвиток колекційної справи в Росії»
-    Медаллю «15 років службі безпеки України»