Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.

    Професор кафедри онкології Донецького національного медичного університету ім.М.Горького
    Завідувач відділу торакальної хірургії, завідувач торакальним відділенням №1 комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр”
   Член товариств онкологів та торакальних хірургів Донецької області
Член редакційної колегії журналу „Новоутворення”
    Основні напрями наукової діяльності: вивчення методів хірургічного і комбінованого лікування раку шлунка, стравоходу та органів грудної порожнини, питання удосконалення викладання онкології в вищих медичних закладах, організація роботи опорної кафедри онкології.
    Автор 210 наукових праць, 10 монографій, 3 винаходів
    Під його керівництвом готуються до захисту 5 кандидатських дисертацій.
    Опоненцій – 5.