Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.
 
Провідний науковий співробітник відділу патоморфології Центральної науково-дослідної лабораторії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
Доктор медичних наук
Професор
Науковий керівник студентського наукового товариства імені М.Д.Довгялло,
Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Напрямки наукових досліджень: патоморфологія псоріатичної нефропатії, лікувальний патоморфоз злоякісних новоутворень, морфологічна діагностика доброякісних і злоякісних новоутворень, нейроморфологія пріонних хвороб та неасоційованих з пріонами, біологічне зварювання тканин в онкології.
Основні наукові досягнення: Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед них 2 монографії, розділи у 10 монографіях, розділи у підручнику «Патологічна анатомія».
Підготувала 5 кандидатів медичних наук.