Член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.
    
Професор кафедри онкології і радіології ФІПО ДонНМУ;
Завідувач проктологічного відділення комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр”
Доктор медичних наук,
Професор
Член товариства онкологів Донецької області
Член редакційної колегії журналу „Новоутворення”
Основні напрямки наукової діяльності: колопроктологія.
Автор 253 наукових праць, в т.ч. 42 патенти України на винахід.
Під його керівництвом готуються до захисту 2 кандидатські дисертації та 1 докторська.
Опоненцій – 3.