Член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.


   Професор кафедри онкології і радіології ФІПО ДонНМУ
Завідувач відділу урології комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр”

Доктор медичних наук,
 Професор
   Член товариства онкологів Донецької області
   Член редакційної колегії журналу „Новоутворення”
Основні напрямки наукової діяльності:: онкопроктологія, онкоурологія
Автор 164 наукових праць, в т.ч. 86 статей, 9 навчальних посібників, 15 патентів України на винахід.
Під його керівництвом захистились 2 кандидати медичних наук.
Опоненцій – 4.