Член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.

Завідувач кафедри патоморфології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Доктор медичних наук
Професор,
Член спеціалізованої вченої ради Д 52.600.02 при Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвского МОЗ України
Голова асоціації патологів Донецької області
Голова методичної комісії з медико-біологічних дисциплін ДонНМУ

Основний напрямок наукової роботи – онкоморфологія
Автором 392 публікацій статей в журналах і збірниках, в тому числі 3 монографій, співавтор 5 монографій.
Під керівництвом захищено 21 кандидатська та 2 докторських дисертації.