Член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.

 
Завідувач кафедри онкологічної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти;
Директор Харківського обласного клінічного онкологічного центру.
Голова спеціалізованої вченої ради в Харківській медичній академії післядипломної освіти за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія, 14.01.03 – хірургія
Доктор медичних наук
Професор
Основні напрями наукової діяльності: онкохірургія
Автор 193 друкованих праць, в тому числі 21 патент на винахід.
Під його керівництвом захистились 12 кандидатів медичних наук.