Член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.

 

Завідувач кафедри судової медицини та медичного законодавства Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
Доктор медичних наук
Професор
Декан медичного факультету №3
Експерт ВАК України
Основні напрями наукової діяльності: онкоморфологія, раптова смерть, судово-медична гістологічна діагностика
Автор 150 друкованих наукових праць, в тому числі 8 монографій та підручників: Словник-довідник термінів судової медицини. – К.: «Ін Юре», 2002. –484 с.; Судово-медична експертиза (загальна частина). – Донецьк: Норд-Прес, 2007. – 507 с.; та в співавторстві – Судово-медична експертиза дітей. – К.: Здоров’я, 2010. – 216 с.;  Синдром внезапной смерти грудного ребенка: акушерские проблемы. – Севастополь: Вебер, 2006. – 128 с.; Сальмонельозна інфекція у дітей. – Донецьк, 2000. – 210 с.; Экспертиза летальных осложнений при общей анестезии. – Донецк, 2000. – 63 с.
Під його керівництвом захистились 5 кандидатів медичних наук.