Член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.

 

Професор кафедри патоморфології Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
Доктор медичних наук
Доцент.
Помічник декана 1 медичного факультету ДонНМУ з наукової роботи.

Напрямки наукових досліджень: хвороби нирок, ревматичні захворювання, прижиттєва морфологічна діагностика нирок.
Автор 138 друкованих наукових праць, в тому числі 4 монографій, 4 патентів на винахід, 2 навчальних посібників із грифом МОН України, 2 навчальних посібників із грифом МОЗ України, розділу у керівництві для лікарів із грифом МОЗ України.
Виконуються 2 кандидатські дисертації.
Проводиться наукове співробітництво із кафедрою патоморфології Національного медичного університету ім..О.О.Богомольця.