Член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.
 
Професор кафедри онкології і радіології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
Старший науковий співробітник, керівник Служби променевих методів діагностики ДУ „Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака” АМН України.
Доктор медичних наук,
Професор
    Голова Донецького відділення спеціалістів з КТ і МРТ Асоціації радіологів України.
    Член редакційної ради журналу „Новоутворення”
    Наукові напрямки: променева діагностика захворювань гепатопанкреатодуоденальної зони; нейрорадіологія; МРТ-діагностика захворювань кістково-суглобної системи (у т.ч. травматологія і спортивна медицина); променева діагностика захворювань молочної залози
    Автор 186 публікацій, 5 патентів, 4 навчальних посібників
    Під керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація