Член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.
 


Професор кафедри онкології і радіології факультету післядипломної освіти ДонНМУ ім. М.Горького
Завідувач радіологічного відділу та радіологічного відділення №3 комунального клінічного лікувально-профілактичного закладу „Донецький обласний протипухлинний центр”
Доктор медичних наук,
Професор
Член товариства онкологів Донецької області
Головний радіолог МОЗ України
З 2004 по 2010 рр. була експертом ВАК України
Член редакційної колегії журналу „Новоутворення”
Основні напрямки наукової діяльності: променеві методи лікування пухлин різних локалізацій.
Автор 97 наукових праць, 4 монографій, 6 патентів України на винахід.
Під її керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій та 2 докторські.
Опоненцій – 8.