Член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.
 

 

    Керівник відділу променевої діагностики, радіаційної онкології і ядерної медицини Державної установи «Національний інститут раку»
    Доктор медичних наук
    Професор
    Заступник голови спеціалізованої ради Д 26.560.01 по захисту докторських дисертацій в ДУ „Національний інститут раку” за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія;
    Науковий напрямок – радіонуклідна діагностика і терапія онкологічних захворювань
    Автор 192 статей, 1 монографії, 1 підручника, 12 патентів.
Під її керівництвом захищена 4 кандидатські дисертації й 1 докторська.
Опоненцій – 11.