Сухіна Олена Миколаївна – член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.


    

Головний науковий співробітник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва НАМН України» м. Харків.
Професор кафедри онкології і дитячої онкології Харківської медичної академії післядипломної освіти.
Доктор медичних наук,
Професор
Член Республіканської проблемної комісії з радіології,
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.609.01 в Харківській медичній академії післядипломної освіти, МОЗ України за спеціальністю – 14.01.23
Член проблемної комісії і вченої ради ІМР.
Бере участь в аудиті радіологічної служби різних областей України.
Науковий напрямок – діагностика і лікування злоякісних пухлин органів жіночої статевої сфери
Автор 155 статей, 15 патентів на винахід, 1 монографії (у том числі зарубіжні).
Підготовлено 2 кандидати медичних наук
Опоненцій – 8.