Член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.

 


Професор кафедри радіології Донецького національного медичного університету ім. М.Горького.
Доктор медичних наук,
Професор
Лікар-радіолог вищої категорії.
Висококваліфікований спеціаліст-радіолог, неодноразово проходила стажування в мм. Києві, Москві, Грації (Австрії), Празі (Чехія), Софії (Болгарія).
Читає лекції і проводить практичні заняття з радіології англійською мовою студентам міжнародного медичного і стоматологічного факультетів.
Науковий напрямок: актуальні питання радіології, в т.ч. комплексна променева діагностика (комп’ютерна томографія радіонуклідна, ультразвукова діагностика) в гепатології, дитячій нефрології, гастроентерології, онкології та ін.
Автор 194 публікацій, 4 патентів на винаходи.
Керівник СНТ кафедри, підготовлено 30 студентських наукових роботи. Спільно з лікарями виконано й опубліковано 73 наукових роботи.
    Під її керівництвом захистилась 1 кандидатська дисертація, 2 дисертаційні роботи заплановані.
    5 опоненцій.