Член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.

Завідувачка лабораторії ендоекології та техногенно-індукованої патології Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України
Директор Інституту екологічної патології людини
Заслужений діяч науки і техніки України
Доктор медичних наук
Професор
Дійсний член Міжнародної академії патології та Європейського товариства патологів
Член Координаційної ради Асоціації патологів України
Заступник голови РПК «Патологічна анатомія» МОЗ і НАМН України
Професор Терещенко В.П. – фундатор кількох наукових напрямків: 1) патоморфоз захворювань як системний радіаційний синдром; 2) гісто-(філо-) генетична детермінованість реалізації техногенного впливу; 3) скерованість сорбційних технологій для потреб медицини і ветеринарії; 4) біологічний вимір низькодозових впливів.
Відома також як кардіопатолог.
Автор (співавтор) понад 300 наукових праць, зокрема – чотирьох посібників для лікарів, 12 монографій, розділів шести колективних монографій, а також чотирьох винаходів.
Професор Терещенко В.П. підготувала 7 докторів та 11 кандидатів наук.