Член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.


 

Завідувач відділу патоморфології Центральної науково-дослідної лабораторії Донецького національного медичного університету імені М.Горького
Заслужений діяч науки і техніки України
Доктор медичних наук
Професор,
Член Проблемної комісії «Патологічна анатомія» МОЗ та НАМН України.
Голова семінару Наукової ради НАН України «Математичні методи і системний аналіз у медицині і біології» з проблеми «Кібернетика».
Член редакційної ради часопису АМН Росії «Архив патологии»
Член редколегії часопису НАМН України «Патологія».
Напрямки наукових досліджень: структурні основи конформаційної патології головного мозку і скринінг морфологічної діагностики пріонних хвороб, лікувальний патоморфоз злоякісних новоутворень, патоморфологія псоріатичної хвороби, морфо-функціональна оцінка внутрішніх органів постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС мешканців Донецької області  та інфекційна патологія.
Автор понад 300 наукових та навчально-методичних праць, серед них 23 монографії, 5 винаходів, підручник «Патологічна анатомія», виданий державною мовою в Україні.
Під його керівництвом та науково-консультативною допомогою захищені й затверджені ВАК СРСР та України 25 кандидатських та 11 докторських дисертацій.