Член спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія; 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.
  Завідувач кафедри патологічної анатомії, гістології  та судової медицини Київського медичного університету Української асоціації народної медицини.
  Академік Академії наук вищої школи України
  Доктор медичних наук
Професор.
   Президент асоціації патологів України.
  Лікар-патологоанатом вищої категорії.

  Напрямки наукових досліджень: патологічна анатомія хірургічних, акушерсько-гінекологічних, урологічних захворювань, захворювань ЛОР-органів; онкоморфологія; патологічна анатомія цереброваскулярних, серцево-судинних захворювань, захворювань дихальної системи; патологічна анатомія процесів електрозварювання живих тканин.
Автор 145 наукових робіт, в т. ч. співавтор:
-    підручника (Анатомия и физиология/ в 2-х томах /Под научн. ред. Гички С.Г., Козлова А.Г.,Талька В.И. -Киев: Издательство «Олимпийская литература», 2007. - 1223 с.);
-    Атласу (Тканесохраняющая високочастотная електросварочная хирургия (Атлас) /Под редакцией Б.Е.Патона и О.Н.Ивановой.- Киев: «Наукова думка» НАН України», 2009. – 198 с.);
-     2 монографій (Тромбоэмболические осложнения в акушерстве и гинекологии / Венцковский Б.М. Сенчук А.Я., Гарник Т.П., Гичка С.Г. и др.  - Київ: «МАККОМ», 2003. – 359 с.
Пато-(морфо-)генетичні закономірності перебігу грипу А/H1N1: вітчизняний досвід /Терещенко В.П., Гичка С.Г., Дегтярьова Л.В. та ін. /Казаков В.М., Шлопов В.Г.  Грип А/H1N1 / Каліфорнія/04/09. – Донецьк: «Каштан», 2010. – 419 с.
  Автор 6 навчальних посібників, 11 патентів на винаходи, 4 методичних рекомендацій.
  Під його керівництвом виконуються заплановані докторська дисертація і 2 кандидатських.