ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

 

 21 . 08 .2010 572

м. Київ

 

Про затвердження Інструкції

з підготовки та подання

матеріалів атестаційних справ

та матеріалів щодо утворення

спеціалізованих вчених рад

і внесення до їх складу часткових змін

в електронному вигляді


 Відповідно до пунктів 9, 19 та 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423, зі змінами, та пунктів 1.3, 3.1 та 4.8 Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом ВАК України від 29.08.2000 № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за № 918/5139, зі змінами

СКАЧАТЬ (236.00 KB)