ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

 

 

Н А К А З

 

19.07.2010     № 559

м. Київ

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

06.08.2010 за № 645/17940

 

Про затвердження Переліку

документів атестаційної справи,

що подається до ВАК України

з питань переатестації вченого,

якому присуджено науковий

ступінь в іншій  державі, або 

нострифікації диплома про

науковий ступінь, виданого

в іншій державі, та вимог до її

оформлення

 

Відповідно до пунктів 35 та 36 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 07.03.2007 № 423 (зі змінами)

Скачати (70.50 KB)