МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Міністерства освіти і науки,
 молоді та спорту України
 14.09.2011 N 1059
 ( z1169-11 )

 Зареєстровано в Міністерстві
 юстиції України
 10 жовтня 2011 р.
 за N 1170/19908
 

  ПОЛОЖЕННЯ
 про спеціалізовану вчену раду
 

 I. Загальні положення

 1.1. Спеціалізована вчена рада (далі - рада) утворюється
МОНмолодьспортом у вищих навчальних закладах III-IV рівня
акредитації та наукових установах (далі - вищі навчальні заклади,
наукові установи), що проводять фундаментальні та прикладні
наукові дослідження, мають достатній рівень кадрового та
матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових кадрів
вищої кваліфікації, за клопотанням центральних органів виконавчої
влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади та наукові
установи, національних академій наук, а також вищих навчальних
закладів та наукових установ, що належать до сфери управління
МОНмолодьспорту.

 МОНмолодьспорт приймає до розгляду клопотання про утворення
спеціалізованих вчених рад з наданням права присудження наукових
ступенів лише в одній галузі науки, крім випадків, коли у
клопотанні зазначені наукові спеціальності, за якими передбачено
присудження наукових ступенів у кількох галузях науки.