ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.М.ГОРЬКОГО

 

Н А К А З

"_29__" _грудня_____ 2011 р.     №___379___

 

Про утворення спеціалізованої

вченої ради Д 11.600.06

 

 

 На підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від

«29»  листопада 2011 р. № 1380

НАКАЗУЮ:

 

1. Утворити у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України спеціалізовану вчену раду Д 11.600.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія, 14.03.02 – патологічна анатомія строком на два роки.

 

2. Затвердити персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06:

Думанський Юрій Васильович, ректор, завідувач кафедри онкології і радіології ФІПО, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.07 (голова);

Попович Олександр Юлійович, професор кафедри онкології, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність – 14.01.07 (заступник голови);

Волос Лілія Іванівна, провідний науковий співробітник відділу патоморфології Центральної науково-дослідної лабораторії, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність - 14.03.02 (вчений секретар);

Башеєв Володимир Харитонович професор кафедри онкології і радіології ФІПО, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.07;

Бондар Григорій Васильович, завідувач кафедри онкології, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.07;

Борота Олександр Васильович, професор кафедри онкології і радіології ФІПО, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.07;

Вакуленко Іван Петрович, завідувач кафедри радіології, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.23;

Василенко Інна Василівна, завідувач кафедри патоморфології, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, спеціальність - 14.03.02;

Вінник Юрій Олексійович, завідувач кафедри онкологічної хірургії, доктор медичних наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність - 14.01.07;

Гаргін Віталій Віталійович, професор кафедри патоморфології, доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність - 14.03.02;

Герасименко Олександр Іванович, завідувач кафедри судової медицини і основ права, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, спеціальність - 14.03.02;

Гичка Сергій Григорович, завідувач кафедри патологічної анатомії, гістології і судової медицини, доктор медичних наук, професор, Київський медичний університет Української Асоціації народної медицини, спеціальність - 14.03.02;

Дядик Олена Олександрівна, професор кафедри патоморфології, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність - 14.03.02;

Конькова Марина Володимирівна, професор кафедри онкології і радіології ФІПО, доктор медичних наук, доцент, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.23;

Савченко Олена Олександрівна, професор кафедри онкології і радіології ФІПО, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.23;

Семикоз Наталія Григорівна, професор кафедри онкології і радіології ФІПО, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.23;

Солодянникова Оксана Іванівна, керівник відділу променевої діагностики, променевої терапії та ядерної медицини, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, Державна Установа «Національний інститут раку» МОЗ України, спеціальність - 14.01.23;

Старіков Володимир Іванович, завідувач кафедри онкології, доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність - 14.01.07;

Сухіна Олена Миколаївна, головний науковий співробітник відділення променевої терапії, доктор медичних наук, професор, Державна Установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (м. Харків), спеціальність - 14.01.23;

Танасічук-Гажиєва Наталія Володимирівна, професор кафедри радіології, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.23;

Терещенко Валентина Павлівна, завідувач лабораторії ендоекології та техногенно-індукованої патології, доктор медичних наук, професор, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (м. Київ), спеціальність – 14.03.02;

Хворостенко Михайло Іванович, професор кафедри онкології і медичної радіології, доктор медичних наук, професор, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, спеціальність - 14.01.23;

Шевченко Анатолій Іванович, завідувач кафедри онкології, доктор медичних наук, професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність - 14.01.07;

Шлопов Валерій Геннадійович, завідувач відділу патоморфології Центральної науково-дослідної лабораторії, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, спеціальність - 14.03.02;


Ректор

Член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, професор        Ю.В. Думанський

 

Волос Л.І. 344-43-14


 Додаток до наказа МОН (1.11 MB) 

Витяг с наказу (636.06 KB)

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.М.ГОРЬКОГО

 

Н А К А З

м. Донецьк

 

"_21___" _____12______ 2011 р.     №__370______

 

Про розширення переліку наукових спеціальностей в докторантурі

 

 

 Відповідно до рішення атестаційної колегії МОНмолодьспорту України та Наказу Міністра освіти, науки, молоді та спорту України від 11.11.2011, №1299

НАКАЗУЮ:

Розширити перелік наукових спеціальностей в докторантурі Донецького національного медичного університету імені М.Горького зі спеціальностей:

 

14.01.07 – Онкологія;

14.01.23 – Променева діагностика, променева терапія;

14.03.02 – Патологічна анатомія (медичні науки).

 

 

Ректор

Член-кореспондент НАМН України,

Заслужений діяч науки і техніки України,

професор       Ю.В. Думанський

 

Погоджено:

 

 

Керівник відділу кадрів    О.Ю. Пантофельман

 

Начальник юридичного відділу   Н.Д. Литовченко

 

Волос Л.І. (тел. 295-91-43)

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.М.ГОРЬКОГО

 

Н А К А З

м. Донецьк

«_15__» ___вересня__ 2009 р.                                                                                        № __213_

 

Про затвердження складу

апробаційних  семінарів

спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06

 

 

            На підставі "Положення про спеціалізовані вчені ради" та “Положення про постійно діючі фахові семінари для апробації дисертацій”

            НАКАЗУЮ:

I.Затвердити постійно діючі семінари для проведення апробацій дисертаційних робіт за спеціальностями 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.

 

 

П.Затвердити апробаційний семінар 14.01.07 - онкологія у складі:

1.   доктор медичних наук, професор Попович О.Ю. (голова);

2.   доктор медичних наук, професор Яковець Ю.І. ( заступник голови);

3.   доктор медичних наук Золотухін С.Е. (секретар);

4.   доктор медичних наук, професор Башеєв В.Х;

5.   кандидат медичних наук, доцент Богданов Б.А.;

6.   доктор медичних наук, академік АМН України, професор Бондар Г.В.;

7.   доктор медичних наук, професор Бондар В.Г.;

8.   доктор медичних наук, професор Борота О.В.;

9.   кандидат медичних наук Кудряшов О.Г.;

10. доктор медичних наук, професор Купрієнко М.В.;

11. доктор біологічних наук, професор Лях Ю.Є.;

12. доктор медичних наук Псарас Г.Г.;

13. кандидат медичних наук Рогалєв А.В.;

14. доктор медичних наук, професор Сєдаков І.Є.;

15. кандидат медичних наук Трухін Д.В.

16. кандидат медичних наук, доцент Чистяков А.А.

 

 

Ш.Затвердити апробаційний семінар 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія у складі:

1.             доктор медичних наук, професор Семикоз Н.Г. (голова);

2.             доктор медичних наук, професор Савченко О.О. (заступник голови);

3.             кандидат медичних наук Тригубчак Д.І.(секретар);

4.             доктор медичних наук, професор Вакуленко І.П.;

5.             доктор медичних наук, професор Зубов О.Д.;

6.             кандидат медичних наук Іваницький С.М.;

7.             доктор медичних наук, доцент Конькова М.В.;

8.             доктор біологічних наук, професор Лях Ю.Є.;

9.             доктор медичних наук, професор Момот Н.В.;

10.         доктор медичних наук, професор Первак М.Б.;

11.         доктор медичних наук, професор Танасічук-Гажиєва Н.В.;

12.         кандидат медичних наук Шкарбун Л.І.

 

 

 

ІV.Затвердити апробаційний семінар 14.03.02 - патологічна анатомія у складі:

1.   доктор медичних наук, професор Шлопов В.Г. (голова);

2.   доктор медичних наук, професор Василенко І.В. (заступник голови);

3.   кандидат медичних наук Абдуллін Р.Ф. (секретар);

4.   кандидат медичних наук, доцент Брук Б.Б.;

5.   доктор медичних наук, професор Волос Л.І.;

6.   доктор медичних наук, професор Герасименко О.І.;

7.   доктор медичних наук, доцент Дядик О.О.;

8.   доктор медичних наук, професор Шевченко Т.І.

9.   кандидат медичних наук Горбоконь Н.М.;

10. кандидат медичних наук Постолюк І.Г.

 

 

Ректор академік АМН України, професор                                     В.М. Казаков

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.М.ГОРЬКОГО

 

Н А К А З

м. Донецьк

 

"_21___" _____12______ 2011 р.    №__370______

 

 

Про розширення переліку наукових спеціальностей в докторантурі

 

 

 Відповідно до рішення атестаційної колегії МОНмолодьспорту України та Наказу Міністра освіти, науки, молоді та спорту України від 11.11.2011, №1299

НАКАЗУЮ:

Розширити перелік наукових спеціальностей в докторантурі Донецького національного медичного університету імені М.Горького зі спеціальностей:

 

14.01.07 – Онкологія;

14.01.23 – Променева діагностика, променева терапія;

14.03.02 – Патологічна анатомія (медичні науки).

 

 

Ректор

Член-кореспондент НАМН України,

Заслужений діяч науки і техніки України,

професор       Ю.В. Думанський

 

Погоджено:

 

 

Керівник відділу кадрів    О.Ю. Пантофельман

 

Начальник юридичного відділу   Н.Д. Литовченко

 

 

Волос Л.І. (тел. 295-91-43)