ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.М.ГОРЬКОГО

 

Н А К А З

м. Донецьк

 

"_21___" _____12______ 2011 р.    №__370______

 

 

Про розширення переліку наукових спеціальностей в докторантурі

 

 

 Відповідно до рішення атестаційної колегії МОНмолодьспорту України та Наказу Міністра освіти, науки, молоді та спорту України від 11.11.2011, №1299

НАКАЗУЮ:

Розширити перелік наукових спеціальностей в докторантурі Донецького національного медичного університету імені М.Горького зі спеціальностей:

 

14.01.07 – Онкологія;

14.01.23 – Променева діагностика, променева терапія;

14.03.02 – Патологічна анатомія (медичні науки).

 

 

Ректор

Член-кореспондент НАМН України,

Заслужений діяч науки і техніки України,

професор       Ю.В. Думанський

 

Погоджено:

 

 

Керівник відділу кадрів    О.Ю. Пантофельман

 

Начальник юридичного відділу   Н.Д. Литовченко

 

 

Волос Л.І. (тел. 295-91-43)