ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.М.ГОРЬКОГО

 

Н А К А З

"_29__" _грудня_____ 2011 р.     №___379___

 

Про утворення спеціалізованої

вченої ради Д 11.600.06

 

 

 На підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від

«29»  листопада 2011 р. № 1380

НАКАЗУЮ:

 

1. Утворити у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України спеціалізовану вчену раду Д 11.600.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія, 14.03.02 – патологічна анатомія строком на два роки.

 

2. Затвердити персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 11.600.06:

Думанський Юрій Васильович, ректор, завідувач кафедри онкології і радіології ФІПО, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.07 (голова);

Попович Олександр Юлійович, професор кафедри онкології, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність – 14.01.07 (заступник голови);

Волос Лілія Іванівна, провідний науковий співробітник відділу патоморфології Центральної науково-дослідної лабораторії, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність - 14.03.02 (вчений секретар);

Башеєв Володимир Харитонович професор кафедри онкології і радіології ФІПО, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.07;

Бондар Григорій Васильович, завідувач кафедри онкології, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.07;

Борота Олександр Васильович, професор кафедри онкології і радіології ФІПО, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.07;

Вакуленко Іван Петрович, завідувач кафедри радіології, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.23;

Василенко Інна Василівна, завідувач кафедри патоморфології, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, спеціальність - 14.03.02;

Вінник Юрій Олексійович, завідувач кафедри онкологічної хірургії, доктор медичних наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність - 14.01.07;

Гаргін Віталій Віталійович, професор кафедри патоморфології, доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність - 14.03.02;

Герасименко Олександр Іванович, завідувач кафедри судової медицини і основ права, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, спеціальність - 14.03.02;

Гичка Сергій Григорович, завідувач кафедри патологічної анатомії, гістології і судової медицини, доктор медичних наук, професор, Київський медичний університет Української Асоціації народної медицини, спеціальність - 14.03.02;

Дядик Олена Олександрівна, професор кафедри патоморфології, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність - 14.03.02;

Конькова Марина Володимирівна, професор кафедри онкології і радіології ФІПО, доктор медичних наук, доцент, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.23;

Савченко Олена Олександрівна, професор кафедри онкології і радіології ФІПО, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.23;

Семикоз Наталія Григорівна, професор кафедри онкології і радіології ФІПО, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.23;

Солодянникова Оксана Іванівна, керівник відділу променевої діагностики, променевої терапії та ядерної медицини, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, Державна Установа «Національний інститут раку» МОЗ України, спеціальність - 14.01.23;

Старіков Володимир Іванович, завідувач кафедри онкології, доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність - 14.01.07;

Сухіна Олена Миколаївна, головний науковий співробітник відділення променевої терапії, доктор медичних наук, професор, Державна Установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (м. Харків), спеціальність - 14.01.23;

Танасічук-Гажиєва Наталія Володимирівна, професор кафедри радіології, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, спеціальність - 14.01.23;

Терещенко Валентина Павлівна, завідувач лабораторії ендоекології та техногенно-індукованої патології, доктор медичних наук, професор, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (м. Київ), спеціальність – 14.03.02;

Хворостенко Михайло Іванович, професор кафедри онкології і медичної радіології, доктор медичних наук, професор, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, спеціальність - 14.01.23;

Шевченко Анатолій Іванович, завідувач кафедри онкології, доктор медичних наук, професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, спеціальність - 14.01.07;

Шлопов Валерій Геннадійович, завідувач відділу патоморфології Центральної науково-дослідної лабораторії, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, спеціальність - 14.03.02;


Ректор

Член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, професор        Ю.В. Думанський

 

Волос Л.І. 344-43-14


 Додаток до наказа МОН (1.11 MB) 

Витяг с наказу (636.06 KB)