ЗВІТ
ПРО РОБОТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 11.600.06
У ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. М.ГОРЬКОГО У 2012 РОЦІ

1. Наказом МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 р. № 1380 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 29 листопада 2013 р. проводити захист дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.
2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 9 засідань, на яких проведено захист 4 докторських за спеціальністю 14.01.07 – онкологія та 10 кандидатських (14.01.07 – онкологія – 8, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія - 2) дисертацій; всі дисертації написано українською мовою. Переатестація дисертацій не проводилась, апеляції не розглядались, колективні рецензування не проводились. Прийнято до захисту 3 кандидатських дисертацій (14.01.07 – онкологія – 1; 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія – 1; 14.03.02 – патологічна анатомія – 1.
3. За звітний період відхилених дисертацій не було.
4. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 9 засідань:
«12» січня 2012; «14» лютого 2012; «21» березня 2012; «18» квітня 2012; «23» травня 2012; «14» вересня 2012; «25» жовтня 2012; «16» листопада 2012; «07» грудня 2012.
5. Членів спеціалізованої вченої ради, які відвідали менше половини засідань ради, немає.

Голова спеціалізованої
вченої ради     Д 11.600.06
член-кор. НАМН України,
професор                                     Ю.В. Думанський

Учений секретар                                Л.І. Волос

24.12.2012

ЗВІТ
ПРО РОБОТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 11.600.06
У ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. М.ГОРЬКОГО У 2010 РОЦІ

1. Наказом ВАК України від 14.07.2009 р. № 539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р. проводити захист дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.
2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 8 засідань, на яких проведено захист 10 кандидатських (14.01.07 – онкологія – 7, 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія – 2, 14.03.02 – патологічна анатомія - 1) дисертацій; всі дисертації написано українською мовою. Переатестація дисертацій не проводилась, апеляції не розглядались, колективні рецензування не проводились. Прийнято до захисту 1 кандидатську (14.01.07 – онкологія) дисертацію.
3.  За звітний період відхилених дисертацій не було.
4. Членів спеціалізованої вченої ради, які відвідали менше половини засідань ради, немає.
5. Протягом 2010 року спеціалізованою вченою радою були розглянуті наступні дисертації:
    5.2. На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю

ЗВІТ ПРО РОБОТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 11.600.06
У ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. М.ГОРЬКОГО У 2011 РОЦІ

1. Наказом ВАК України від 14.07.2009 р. № 539 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15 вересня 2011 р. проводити захист дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.
2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 5 засідань, на яких проведено захист 6 кандидатських (14.01.07 – онкологія – 5, 14.03.02 – патологічна анатомія - 1) дисертацій; всі дисертації написано українською мовою. Переатестація дисертацій не проводилась, апеляції не розглядались, колективні рецензування не проводились.
3. За звітний період відхилених дисертацій не було.
4. Членів спеціалізованої вченої ради, які відвідали менше половини засідань ради, немає.
5. Протягом 2011 року спеціалізованою вченою радою були розглянуті наступні дисертації:
    5.1. На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю