ЗВІТ
ПРО РОБОТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 11.600.06
У ДОНЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. М.ГОРЬКОГО У 2012 РОЦІ

1. Наказом МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 р. № 1380 спеціалізованій вченій раді надано право на період до 29 листопада 2013 р. проводити захист дисертацій за спеціальностями: 14.01.07 – онкологія, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія; 14.03.02 – патологічна анатомія.
2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 9 засідань, на яких проведено захист 4 докторських за спеціальністю 14.01.07 – онкологія та 10 кандидатських (14.01.07 – онкологія – 8, 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія - 2) дисертацій; всі дисертації написано українською мовою. Переатестація дисертацій не проводилась, апеляції не розглядались, колективні рецензування не проводились. Прийнято до захисту 3 кандидатських дисертацій (14.01.07 – онкологія – 1; 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія – 1; 14.03.02 – патологічна анатомія – 1.
3. За звітний період відхилених дисертацій не було.
4. За звітний період спеціалізована вчена рада провела 9 засідань:
«12» січня 2012; «14» лютого 2012; «21» березня 2012; «18» квітня 2012; «23» травня 2012; «14» вересня 2012; «25» жовтня 2012; «16» листопада 2012; «07» грудня 2012.
5. Членів спеціалізованої вченої ради, які відвідали менше половини засідань ради, немає.

Голова спеціалізованої
вченої ради     Д 11.600.06
член-кор. НАМН України,
професор                                     Ю.В. Думанський

Учений секретар                                Л.І. Волос

24.12.2012