26.06.2013 р. та 27.06.2013 р. відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.07 при Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України
 
Засідання відбудуться за адресою: м. Донецьк, пр. Ілліча, 14, аудиторія корпусу № 12 Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання.
 
Порядок денний:
26.06.2013 р.
1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – «Офтальмологія» Чуйка Олексія Леонідовича. Тема дисертації «Експериментально-клінічне обґрунтування корекції місцевих метаболічних порушень в профілактиці діабетичної ретинопатії». Наукові керівники: Могілевський С.Ю., доктор мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України); Бахтеєва Т.Д., доктор мед. наук, доцент, народний депутат України. Початок захисту о 10 годині.
2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – «Офтальмологія» Головкина Володимира Володимировича. Тема дисертації «Ефективність нових методів прогнозування та профілактики циліохоріоїдального відшарування після хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми». Науковий керівник: Могілевський С.Ю., доктор мед. наук, професор, професор кафедри офтальмології (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України). Початок захисту о 12 годині.
27.06.2013 р.
1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – «Офтальмологія» Явтушенка Володимира Володимировича. Тема дисертації «Оптимізація профілактики післяопераційних запальних ускладнень у хворих катарактою в поєднанні з первинною відкритокутовою глаукомою». Науковий керівник: Петруня А.М., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри офтальмології та оториноларингології (ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України). Початок захисту о 10 годині.
2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – «Стоматологія» Кобцевої Олени Анатоліївни. Тема дисертації «Ефективність стабілізації опорних зубів верхньої щелепи при ортодонтичному лікуванні зубощелепних аномалій незнімною технікою». Науковий керівник: Чижевський І.В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України). Початок захисту о 12 годині.
 
 
Вчений секретар на час захисту дисертацій Чуйка О.Л та Головкина В.В. – д.мед.н., професор Зябліцев С.В.
 
Вчений секретар, д.мед.н., професор Могілевський С.Ю.