22.10.2013 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.07 при Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.

Засідання відбудуться за адресою: м. Донецьк, пр. Ілліча, 14, аудиторія корпусу № 12 Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання.

Порядок денний:
1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – «Стоматологія» Павленка Максима Юрійовича. Тема дисертації «Оптимізація топічної діагностики та хірургічного лікування хворих на одонтогенні флегмони різної локалізації». Науковий керівник: Центіло В.Г., доктор мед. наук, професор, професор кафедри стоматології факультету інтернатури та післядипломної освіти (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького). Початок захисту о 10 годині.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – «Стоматологія» Білоус Антоніни Петрівни. Тема дисертації «Клініко-експериментальне обґрунтування вибору методу ендодонтичного лікування апікального періодонтиту з різним клінічним перебігом». Науковий керівник: Педорець О.П., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України). Початок захисту о 12 годині.


Голова спеціалізованої
вченої ради
д.мед.н., професор К.П. Павлюченко

Учений секретар
вченої ради
д.мед.н., професор С.Ю. Могілевський