20.01.2014 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.600.07 при Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.

Засідання відбудуться за адресою: м. Донецьк, пр. Ілліча, 14, аудиторія корпусу № 12 Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання.

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – «Офтальмологія» Петренко Оксани Василівни. Тема дисертації «Посттравматичні дефекти допоміжного апарату ока (анатомо-функціональні та естетичні порушення, клініка, лікування і прогнозування ефективності)».

Науковий консультант: Жабоєдов Геннадій Дмитрович, член-кореспондент НАМН України, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри офтальмології (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

Офіційні опоненти:

Сухіна Л.О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри офтальмології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти (Донецький національний медичний університет ім. М. Горького);

Красновид Т.А., доктор мед. наук, с.н.с., завідувач відділом посттравматичної патології ока (ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»);

Венгер Л.В., доктор мед. наук, доцент, завідувач кафедри офтальмології (Одеський національний медичний університет).

Початок захисту о 10 годині.
 
2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – «Офтальмологія» Абдула Абдулсатар Мухаммад Джамшид. Тема дисертації «Оптимізація діагностики і корекції акомодаційних порушень у хворих з первинною глаукомою, пресбіопією та різними видами клінічної рефракції».

Науковий керівник: Бездітко Павло Андрійович, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри офтальмології (Харківський національний медичний університет).

Офіційні опоненти:

Риков С.О., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри офтальмології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика);

Іванова Н.В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри офтальмології (ДУ «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»).

Початок захисту о 13 годині.
 
3. Організаційні питання.
 
Голова спеціалізованої
вченої ради д.мед.н., професор К.П. Павлюченко

Учений секретар
вченої ради к.мед.н. С.М. Черняєва