Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що згідно з «Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково – практичних конференцій і наукових семінарів, які проводитимуться у 2011 році», що затверджений МОЗ та НАМН України 20-21 жовтня 2011 року у м. Києві відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрямки ранньої діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень» за адресою:  м. Київ, вул. Саксаганського, 6, «Будинок кіно».
Конференція організована Національною академією медичних наук України, Міністерством охорони здоров’я України, Асоціацією ревматологів України, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.
Для участі у конференції просимо відрядити головних позаштатних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальностей: «Ревматологія», «Дитяча кардіоревматологія», «Терапія», «Загальна практика-сімейна медицина», «Ортопедія і травматологія», а також провідних науковців.
Учасникам будуть видані сертифікати, що засвідчують їх участь у конференції.
Адреса секретаріату конференції:
            03680 МСП Київ-151, вул. Народного ополчення, 5
            ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України
            ст. науковий співробітник Вавілова Л.Л., тел.: (044) 249-70-03

Перший заступник Міністра                                                   Р.О. Моісеєнко