VI МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

«БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ»

Харків, Україна
22 – 25 листопада 2011 р.
 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VI Міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери», яка відбудеться у Харкові 22 – 25 листопада 2011 року.
Організатори конференції: біологічний факультет та Студентське наукове товариство Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету – Залюбовський І.І., проректор з наукової роботи, чл.-кор. НАН України, докт. фізмат. наук, професор.
Заступник голови оргкомітету – Воробйова Л.І., декан біологічного факультету, к.б.н., завідувач каф. генетики та цитології, доцент.
Бараннік Т.В., к.б.н., доц. каф. біохімії
Божков А.І., д.б.н., проф., завідувач каф. молекулярної біології та біотехнології
Бондаренко В.А., д.б.н., проф., завідувач каф. фізіології людини та тварин
Глущенко В.І., к.б.н., проф., завідувач каф. мікології та фітоімунології 
Догадіна Т.В., д.б.н., проф., завідувач каф. ботаніки 
Жмурко В.В., к.б.н., доц., завідувач каф. фізіології і біохімії рослин
Мартиненко В.В., к.б.н., доц. каф. фізіології людини та тварин
Перський Є.Е., д.б.н., проф., завідувач каф. біохімії 
Утєвський А.Ю., к.б.н., доц., завідувач каф. зоології та екології тварин
Шабанов Д.А., к.б.н., доц. кафедри зоології та екології тварин

Секретаріат: Бондарєва Анастасія, Буйновська Яна, Сокольцева Анастасія, Ужитчак Марія, Баранов Віктор, Мушик Ірина, Михайлова Ольга, Кіося Євген.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

1. УМОВИ УЧАСТІ
До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до 35 років), які проводять дослідження у галузях біології, біомедицини та екології, а також проводять розробки у галузі біологічної освіти.
Форма участі у конференції очна. Учасники конференції можуть обрати одну з двох форм представлення своїх матеріалів: 1) усна доповідь, 2) стендова доповідь.


2. НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
Робота конференції планується за наступними напрямками:

Ø біофізика
Ø біохімія
Ø  молекулярна та клітинна біологія
Ø біотехнологія
Ø біомедицина Ø фізіологія людини
та тварин
Ø зоологія
Ø генетика та селекція
Ø фізіологія рослин
Ø мікробіологія  Ø мікологія та фітопатологія
Ø ботаніка
Ø екологія
Ø біоінформатика
Ø охорона природи
Ø біологічна освіта
До початку роботи конференції буде видано збірку тез доповідей учасників. Її матеріали будуть розміщені на сайті біологічного факультету ХНУ та на сайті конференції після завершення роботи конференції.


3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Для участі у конференції до 10 жовтня 2011 р. на електронну адресу конференції Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. необхідно надіслати:
• заявку та електронну версію тез.
На поштову адресу оргкомітету до 10 жовтня 2011 р. необхідно надіслати:
• 2 роздрукованих екземпляри тез, підписані усіма авторами і науковим керівником,
• 2 роздрукованих екземпляри заявки на участь,
• квитанцію про сплату організаційного внеску з вказівкою П.І.П. платника/ів.
Друковані екземпляри слід вкладати в один конверт разом із квитанцією про сплату організаційного внеску.
На електронну адресу тези та заявки надсилаються в одному листі вкладеними файлами. Файл із заявкою/ами, де подана інформацію про всіх авторів тез, надсилає доповідач. Назва файлу із заявкою/ами має відповідати прізвищу доповідача латиницею. Зразок назви файлу – bondareva_zayavka. Файл має бути виконаний у форматі rtf.
Учасники, які не мають можливості надіслати електронні варіанти тез та заявку електронною поштою, можуть надіслати їх на СD- диску до 10 жовтня 2011 р.
УВАГА! Матеріали вважаються отриманими, якщо оргкомітет надіслав підтвердження про отримання електронних варіантів тез та заявок на Вашу електронну адресу. У разі відсутності підтвердження, просимо надіслати матеріали ще раз протягом тижня з моменту першого надсилання.
Тези, надіслані пізніше 10 жовтня 2011, не будуть включені у збірку. Роздруковані тези доповіді без підписів автора/авторів розглядатися не будуть.

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Текст тез доповідей розміром до однієї сторінки має бути набраний у програмі Microsoft Word українською, російською або англійською мовою. Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача (очного учасника) латиницею. Зразок назви файлу – bondareva_tezy. Файл має бути виконаний у форматі rtf. Розмір сторінки – А4, усі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пт, інтервал одинарний, символи з гарнітури Symbol.
Тези оформлюються наступним чином:
1) Назва тез доповіді (великими жирними літерами у центрі)
2) Прізвище, ім’я, по батькові автора/авторів тез доповіді (жирними літерами у центрі)
3) Інформація про наукову установу (установи), яку представляє автор (автори) тез доповіді; вказати назву установи, кафедру або науковий підрозділ, повну адресу установи, e-mail автора/ів.
Ця інформація подається без абзаців, вирівнюється за лівим краєм.
4) Текст тез доповіді
Вирівнювання тексту за шириною сторінки, відступ першого рядка абзацу – 1 см. Текст тез подається без переносів, таблиць, рисунків і графіків, без жирних літер, без виділень тексту. Латинські назви видів виділяються курсивом.
5) Посилання на літературу. Список літератури наприкінці тез НЕ надається. Посилання на літературні джерела, необхідні для розуміння тез приводяться у тексті тез у круглих дужках (Автор, рік публікації)
6) Зазвичай, після основного тексту, розміщується подяка науковому керівнику або наводяться дані про наукового керівника (вказати П.І.П. керівника роботи, його науковий ступінь, звання).
7) Тези, виконані українською або російською мовою, повинні містити стисле резюме англійською мовою, (summary) обсягом не більше 10 рядків
Увага! Науковий керівник не вказується в авторах тез. Вік кожного зі співавторів не має перевищувати 35 років.


5. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЛЬФАТИРОВАННЫХ ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУРАХ

Поверенная Ю.А.2, Правдюк А.И.1, Петренко Ю.А.1

1 Институт Проблем Криобиологии и Криомедицины НАН Украины,
2 Харьковский Национальный Университет им. В.Н. Каразина, биологический факультет, кафедра биохимии, пл. Свободы, 4, г. Харьков, Украина.
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Одним из перспективных подходов восстановления повреждений хрящевой ткани является тканевая инженерия. Данное направление биотехнологии основано на создании in vitro тканевых биоэквивалентов…
Summary. In our investigation the attempt was made to modify the method of quantitative estimation of sulfated glycosaminoglycans (sGAG) of cartilaginous tissue to use it on cell cultures. The method of Gold E.W. (1980) of quantitative estimation of sGAG…

6. СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Оформлення постеру. Розмір постеру повинен бути 84,0 х 59,4 см (формат А-1). Кожен постер має містити: назву, П.І.П. автора (авторів), адреси авторів (включаючи е-mail). Ця інформація має бути вказана у верхній частині постеру подібно оформленню шапки тез (назва повинна бути помітною та такою, щоб її було легко прочитати). Матеріали для фіксації постерів надаються оргкомітетом.

УВАГА! Тези мають містити інформацію про власні дослідження або розробки автора/авторів, бути вичитані, не містити орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок. Матеріали, що не відповідають вказаним вимогам або тематиці конференції, будуть відхилені. У разі відхилення тез оргвнесок буде повернено з вирахуванням витрат на пересилку.
Оргкомітет залишає за собою право проводити відбір матеріалів, за результатами якого буде надіслано повідомлення про включення тез до друку та доповіді у програму конференції. Організаційний комітет залишає за собою право розподіляти доповіді за секціями, що будуть сформовані під час підготовки до конференції.


7. ЗРАЗОК ЗАЯВКИ УЧАСНИКА
VI Міжнародної наукової конференції молодих науковців
«Біологія: від молекули до біосфери» ( Харків, 22 – 25 листопада 2011 року)

1. Прізвище, ім’я, по батькові 
2. Рік народження 
3. Студент, аспірант чи молодий науковець/ вказати звання, вчений ступінь, посаду 
4. Місто, країна 
5. Кафедра (науковий підрозділ),
наукова установа 
6. Поштова адреса установи (з індексом) 
7. Контактний телефон (роб., дом., мобіл.), факс 
8. e-mail 
9. Назва доповіді 
10. Автори тез доповіді (П.І.П. всіх авторів), прізвище доповідача підкреслити 
11. П.І.П. керівника,
звання, вчений ступінь, посада 
12. Форма доповіді (усна, стендова) 
13. Напрямок (секція) 
14. Адреса для листування (з індексом) 
15. Необхідність поселення 
16. Необхідність персонального запрошення/
як надсилати: на e-mail чи на поштову адресу для листування 
17. Інші відомості, що, на Вашу думку, необхідні оргкомітету для забезпечення Вашої участі у роботі конференції 

УВАГА: Для оформлення заявок використовуйте вкладений файл із заявкою або цю таблицю. Звертаємо Вашу увагу на те, що заявки необхідно оформлювати лише за цим зразком, шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 12 пт. Заявки оформлені іншим чином та заявки, надіслані без тез розглядатися не будуть.

8. ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі у конференції до 10 жовтня необхідно надіслати організаційний внесок на адресу:
Бондарєвій Анастасії Андріївні, вул. Отакара Яроша, 21А, кв.18, м. Харків, 61072, Україна
У суму оргвнеску учасника входить: публікація одних тез, папка з матеріалами конференції, сертифікат учасника, кава-брейки, участь в екскурсіях. У випадку, якщо учасник не зміг узяти участь у конференції, матеріали конференції будуть надіслані поштою за адресою для листування протягом
3-4 тижнів після завершення конференції. Тези будуть надруковані тільки за умови сплати організаційного внеску до 10 жовтня 2011 р.
Сплата проїзду, проживання та харчування здійснюється за рахунок закладу, що відправляє у відрядження, чи за власний кошт учасників. З нагоди відкриття конференції відбудеться дружня зустріч учасників. Сплатити внесок за участь у дружній зустрічі необхідно до 30 жовтня 2011 р.
На поштову адресу оргкомітету необхідно надіслати копії квитанцій про сплату організаційного внеску та внеску за участь у дружній зустрічі з обов’язковою вказівкою П.І.П. платників.
Оригінали квитанцій пред’являються під час реєстрації.

 Оргвнесок Внесок за участь у дружній зустрічі
 грн. євро грн. євро
Для учасників з України:
студенти 
100 грн.  

120 грн. 

аспіранти, молоді науковці 
120 грн.   
Для учасників з країн СНД  25 €  
12 €
Для учасників з інших країн  35 €  

9. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ
Обід у закладах швидкого харчування Харкова коштує від 20 до 50 грн.
Вартість проживання у гуртожитках та готелях Харкова, що пропонує оргкомітет, складає від 80 до 170 грн. Детальна інформація про умови поселення, бронювання номерів та вартість проживання у конкретних гуртожитках та готелях буде представлена у другому інформаційному листі. Оргкомітет гарантує поселення лише тих учасників, які зареєструвалися вчасно, тобто до 10 жовтня.

10.КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Електронна адреса  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Сайт  http://biofmub.wmsite.ru/
Мобільний телефон +38 050 765 35 84
 Бондарєва Анастасія Андріївна (від 17.00 до 20.30)
Адреса для надсилання оргвнесків Бондарєвій Анастасії Андріївні, вул. Отакара Яроша, 21А, кв.18, м. Харків, 61072, Україна
Адреса оргкомітету
(для надсилання друкованих матеріалів, квитанцій) Бондарєвій Анастасії Андріївні
а/с 11575,
м. Харків, 61103,
Україна

11. ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
10.10.2011  –  останній день реєстрації учасників конференції та подання тез доповідей;
10.10.2011  –  останній день сплати організаційних внесків та надсилання листів з
    роздрукованими матеріалами і квитанцією;
22.11.2011  – початок роботи конференції;
25.11.2011  –  завершення роботи конференції.

Другий інформаційний лист та офіційне запрошення на конференцію буде надіслано учасникам, що зареєструвалися, протягом жовтня 2011 року.

БУДЕМО РАДІ ЗУСТРІТИСЯ З ВАМИ   
У ХАРКОВІ!