Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВНЗ
«ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції

«ЗДОРОВ’Я, ОСВІТА, НАУКА ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ»

Конференція відбудеться 29–30 березня 2012 року на базі Рівненського інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (вул. Котляревського, 1-в, м. Рівне).

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, магістри, студенти, а також практичні психологи, педагоги, соціальні та медичні працівники і ін.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Основні тематичні напрями роботи конференції:
1. Проблеми здоров’я: психологічного, професійного, творчого, соціального, фізичного тощо.
2. Ціннісна орієнтація і здоровий спосіб життя як константи формування професійної спрямованості та компетентності молоді.
3. Психологічна служба на захисті здоров’я. Психопрофілактика, консультування, психокорекція та психотерапія.
4. Соціально-психологічні проблеми реабілітації, інтеграції, інклюзіії та супроводу осіб з особливими потребами.
5. Розвиток соціально-психологічної освіти в Україні на шляху інтеграції в Болонський процес.
6. Актуальні питання соціальної психології та психології здоров’я (психологія гандикапізму, психологія ксенофобії, етнофобії).

У рамках конференції запланована робота пленарного і секційних засідань (перший день) та робота майстер-класів і ворк-шопів (другий день).

Оргвнесок за участь у конференції – 150 грн. У його вартість входить підготовка матеріалів конференції, кава-брейк, участь у майстер-класах і воркшопах, а також можливість представити власний майстер-клас. Оргвнесок не включає вартості (100 грн.) участі у вечірньому фуршеті.
Оргвнесок надсилати поштовим переказом на адресу: пр. Миру, 13, кв. 23, м. Рівне, 33000 на ім`я Назаревич Вікторії Вячеславівни.
Відскановану копію платіжного чеку і заявку на участь у конференції надсилати на електронні адреси: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. до 15 березня 2012 року.

Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників конференції.


 
ЗАЯВКА
на участь у IV Міжнародній науково-практичній  конференції
«Здоров’я, освіта, наука, та самореалізація молоді»

1. Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________
2. Назва організації ____________________________________________________________
3. Посада _____________________________________________________________________
4. Науковий ступінь ____________________________________________________________
5. Тематичний напрям __________________________________________________________
6. Тема доповіді _______________________________________________________________
7. Контактна адреса ____________________________________________________________
8. Контактний телефон _________________________________________________________
9. Е-mail ______________________________________________________________________
10. Потреба в готелі ____________________________________________________________


ЗАЯВКА
на проведення майстер-класу в рамках IV Міжнародної науково-практичної  конференції
«Здоров’я, освіта, наука, та самореалізація молоді»

1. Прізвище, ім’я, по батькові тренера  ____________________________________________
2. Назва та  ___________________________________________________________________
3. Посада _____________________________________________________________________
4. Науковий ступінь ____________________________________________________________
5. Кваліфікація тренера _________________________________________________________
6. Форма майстер-класу ________________________________________________________
7. Вимоги, максимальна кількість групи ___________________________________________
8. Потреба в технічних засобах __________________________________________________
9. Тривалість заняття ___________________________________________________________
7. Контактна адреса ____________________________________________________________
8. Контактний телефон _________________________________________________________
9. Е-mail ______________________________________________________________________
10. Потреба в готелі ____________________________________________________________

Контактні особи (заявка, оргвнесок, майстер-класи):
Дячук Ольга Антонівна, тел. моб.: (067)1317440, e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Назаревич Вікторія Вячеславівна, тел. моб.: (067)7317265, e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

За результатами конференції буде видано збірники наукових праць (1. «Психологічні перспективи»; 2. «Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, серія «Педагогічні науки»), що входять до переліку ВАК як такі, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Вимоги до оригіналів статей, поданих до наукового часопису “Психологічні перспективи”
(для психологічних спеціальностей)
Стаття повинна відповідати тематиці журналу і сучасному стану науки. Автор статті відповідає за достовірність та вірогідність викладеного матеріалу, за правильне цитування і коректне посилання на джерела.
Усі матеріали розглядає редакційна колегія відповідного розділу журналу.
Обсяг статті – оглядова стаття – до 1 авт. арк. (40 000 друкованих символів із пробілами); стаття − 12 сторінок (0,5 авт. арк.), мінімальний обсяг статті − 8 сторінок комп’ютерного набору.
У редколегію збірника треба подати:
1) роздрукований текст статті (1 примірник із підписом автора);
− формат А-4, відстань між рядками − 1,5 інтервала, кегль 14, гарнітура Times; поля: ліворуч, угорі, внизу − 2,5 см, праворуч − 1 см; абзац − п’ять знаків;
− сторінки статті мають бути пронумеровані;
− не використовувати переносів;
− дробові числа подавати через кому (напр. 0,105), а не через крапку;
− формули: розмір шрифту − 11, великий індекс − 8, маленький індекс − 5, великий символ − 14, маленький символ – 11 пт;
− таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію й назву;
− ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати курсивом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт;
− список літератури оформляти за ДСТУ 7.1-2006, скорочення слів і словосполучень − за ДСТУ 3582-97; цитувати не більше 10-ти джерел, в оглядах − до 30-ти; на кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті;
− посилаючись на статтю, в списку літератури обов’язково вказувати її авторів, назву, джерело-видання, рік, випуск (число), сторінки; на книгу в цілому − авторів, назву (і жанр), місце видання, видавництво, рік та кількість сторінок; на інтернет-видання − джерело та дату використання;
− посилання робляться так: [1, 5], тобто інформація міститься в джерелі 1 на сторінці 5; для кількох джерел одночасно: [7, 15; 15, 146; 18, 90]; можливе посилання й без зазначення сторінки, якщо мається на увазі джерело в цілому;
2) файл статті та додатково файли ілюстрацій (на диску чи електронною поштою); у форматі Windows, версії текстового редактора MS Word; для ілюстрацій − формат JPG, роздільна здатність − 300 dpi;
3) відомості про автора:
− прізвище, ім’я, по батькові;
− учене звання, посада місце роботи автора (установа, підрозділ);
− адреса; електронна пошта; телефон.
Структура статті:
1) прізвище, ініціали автора;
2) назва статті (великими літерами);
3) анотація українською мовою (до 1000 знаків);
4) ключові слова українською мовою (до 10 слів);
5) прізвище, ініціали автора російською мовою;
6) назва статті російською мовою;
7) анотація російською мовою;
8) ключові слова російською мовою,
9) прізвище, ініціали автора англійською мовою;
10) назва статті англійською мовою;
11) анотація англійською мовою;
12) ключові слова англійською мовою;
13) постановка наукової проблеми та її значення;
14) аналіз останніх досліджень із цієї проблеми;
15) формулювання мети та завдань статті;
16) методи та методики;
17) виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
18) висновки та перспективи подальших досліджень;
19) література (на кожну позицію є посилання в статті), примітки, джерела ілюстративного матеріалу, список нестандартних скорочень;
20) адреса для листування, телефон (публікуються за бажанням автора);
21) одна рецензія на статтю.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
(для психологічних спеціальностей)


Статті надсилати на паперовому (з підписом автора) та електронному носіях до 15 січня 2012 року за адресою: Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет психології, кафедра медичної психології та психодіагностики, вул. Потапова,9, м. Луцьк, 43000, Україна (з приміткою «Матеріали конференції»). Електронний варіант надсилати на дискеті або на e-mail: :
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Вартість публікації статті – 145 грн. Кошти перераховувати на рахунок: Отримувач – 43000, м. Луцьк, 8-й Малоомелянівський провулок, буд. 11 на ім`я Мушкевич Мирослави Іванівни. Призначення платежу – ПІБ, оплата публікації

Контактна особа, яка координує прийняття статей – Мушкевич Мирослава Іванівна,
тел. моб.: (067)6485311; (095)1560684; тел. роб.: (0332)249001;
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Вимоги до оригіналів статей, поданих до «Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки», серія «Педагогічні науки»
(для педагогічних спеціальностей)
Приймаються до редагування і друку статті, огляди, рецензії тощо українською мовою, за фахової необхідності – англійською, німецькою, французькою, польською, російською, білоруською. Усі матеріали розглядає редакційна колегія відповідного розділу журналу.
Обсяг: оглядова стаття – до 1 авт. арк. (40 000 друкованих символів із пробілами, приблизно 24 с.), стаття – до 0,5 авт. арк., рецензія, повідомлення – до 0,25 авт. арк. Мінімальний обсяг статті − 4 с.
У редколегію збірника треба подати:
1) роздрукований текст статті (1 примірник із підписом автора);
формат А-4, відстань між рядками – 1,5 інтервала, кегль 14, гарнітура Times ; поля: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзац – п’ять знаків;
сторінки статті мають бути пронумеровані;
не використовувати переносів;
дробові числа подавати через кому (напр. 0,105), а не через крапку;
формули: розмір шрифту − 11, великий індекс − 8, маленький індекс − 5, великий символ − 14, маленький символ − 11 пт;
таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву;
ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати курсивом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт;
список літератури оформляти за ДСТУ 7.1-2006, скорочення слів і словосполучень – за ДСТУ 3582-97; цитувати не більше десяти джерел, в оглядах – до 30; на кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті;
посилаючись на статтю, в списку літератури обов’язково вказувати її авторів, назву, джерело-видання, рік, випуск (число), сторінки; на книгу в цілому − авторів, назву (і жанр), місце видання, видавництво, рік та кількість сторінок; на інтернет-видання − джерело та дату використання;
посилання робляться так: [1, 5], тобто інформація міститься в джерелі 1 на сторінці 5; для кількох джерел одночасно: [7, 15; 15, 146; 18, 90]; можливе посилання й без зазначення сторінки, якщо мається на увазі джерело в цілому;
2) файл статті та додатково файли ілюстрацій (на диску CD);
у форматі Windows, версії текстового редактора MS Word; для ілюстрацій − формат JPG, роздільна здатність − 300 dpi;
3) рекомендацію наукового керівника (для студентів, аспірантів), наукового консультанта (для докторантів), рецензію від фахівця з науковим ступенем;
4) експертний висновок, що дозволяє відкриту публікацію (для точних, природничих наук);
5) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові; адреса; електронна пошта; телефон.
Структура статті
1) УДК;
2) прізвище, ініціали автора;
3) учене звання, посада місце роботи (установа, підрозділ) автора;
4) назва статті;
5) повна назва установи та підрозділу, де виконувалася робота;
6) анотація українською мовою (до 1000 знаків);
7) ключові слова українською мовою (до 10 слів);
8) прізвище, ініціали автора російською мовою;
9) прізвище, ініціали автора, назва статті російською мовою;
10) анотація російською мовою;
11) ключові слова російською мовою;
12) прізвище, ініціали автора англійською мовою;
13) назва статті англійською мовою;
14) анотація англійською мовою;
15) ключові слова англійською мовою
(для статей, написаних німецькою (французькою, польською, російською, білоруською) мовою, додається цією мовою: прізвище, ініціали автора, назва статті, резюме, ключові слова);
16) постановка наукової проблеми та її значення;
17) аналіз останніх досліджень із цієї проблеми;
18) формулювання мети та завдань статті;
19) матеріали і методи (для точних і природничих наук);
20) виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
21) висновки і перспективи подальших досліджень;
22) література (на кожну позицію є посилання в статті), примітки, джерела ілюстративного матеріалу, список нестандартних скорочень;
23) адреса для листування, телефон (публікуються за бажанням автора);
24) рецензія на статтю

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
(для педагогічних спеціальностей)

Статті надсилати на паперовому (з підписом автора) та електронному носіях до 15 січня 2012 року за адресою: Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет психології, кафедра медичної психології та психодіагностики, вул. Потапова,9, м. Луцьк, 43000, Україна (з приміткою «Матеріали конференції»). Електронний варіант надсилати на дискеті або на e-mail: :
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.;
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Вартість публікації статті – 140 грн. Кошти перераховувати на рахунок: Отримувач – 43000, м. Луцьк, 8-й Малоомелянівський провулок, буд. 11 на ім`я Мушкевич Мирослави Іванівни. Призначення платежу – ПІБ, оплата публікації

Контактна особа, яка координує прийняття статей – Мушкевич Мирослава Іванівна,
тел. моб.: (067)6485311; (095)1560684; тел. роб.: (0332)249001;
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.