МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ

РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР МОЗ УКРАЇНИ»

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Науково-практичної конференції «Інформатизація реабілітаційного процесу», яку включено до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2012 році. Конференція відбудеться на базі Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» 07 листопада 2012 року.

 

Тематичні напрямки роботи конференції

 

1. Інформатизація охорони здоров'я України

2. Інформаційні технології в теоретичній та практичній медицині.

3. Медичні інформаційні системи.

4. Телемедицина.

5. Інформатизація навчального процесу в медицині.

 

Місце проведення конференції: Україна, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. О.Невського, 14, ДЗ «НПМ РДЦ МОЗ України».

Робочі мови конференції – українська, російська.

 

Умови участі у роботі конференції

Умовою участі у конференції є подання заявки. Усі зареєстровані учасники отримають сертифікати учасника Науково-практичної конференції «Інформатизація реабілітаційного процесу».

 

Вимоги до оформлення статей

До друку приймаються наукові статті, які відповідають вимогам ВАК України та містять такі необхідні елементи: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мета статті, виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих результатів, висновки та перспективи подальших досліджень, список використаної літератури. Зазначені елементи повинні бути відокремлені як підрозділи.

Загальний обсяг – 5-12 сторінок разом з ілюстраціями, таблицями та списком літератури.

Статті подаються у паперовому та електронному варіантах в одному екземплярі з підписом авторів на останній сторінці.

 

Структура статі:

а) УДК - великими літерами, напівжирний шрифт, рівняння по лівому краю;

б) прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання - рівняння по центру, напівжирний шрифт;

в) місце роботи, місто та країна - рівняння по центру;

г) текст статті повинен бути надрукований на листах формату А4 та представлений в електронному вигляді у текстовому редакторі WORD (версія не нижче 7.0). Шрифт «Tames New Roman» розміром 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, поля: ліве – 2,5 см, праве, верхнє та нижнє – 2,0 см.

д) список використаної літератури повинен бути оформлений згідно з наказом ВАК України від 26.01.2008р. №63.

 

До статті обов’язково потрібно додавати: а) електронну версію статті на CD-R диску у форматі doc; б) окремим файлом додаються відомості про авторів: П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, робоча адреса, контактний телефон, електронна адреса.

 

 Матеріали конференції будуть опубліковані у збірці наукових праць «Інформатизація реабілітаційного процесу». Можлива публікація наукових статей без особистої участі у конференції.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, імя, по-батькові учасника:_________________

Науковий ступінь:________________________________

Вчене звання:___________________________________

Посада:________________________________________

Організація (установа):____________________________

Робоча адреса та телефон:_________________________

Контактні дані (моб.тел., E-mail)_____________________

Тема доповіді:__________________________________

Потреба у житлі (необхідне підкреслити): так ні

 

 Заявки на участь у конференції та статті необхідно подати до Оргкомітету за адресою: Україна, 85110, Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. О.Невського, 14, ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України». Проїзд, проживання та харчування учасників конференції здійснюється за власні кошти.

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ:

Термін подання статей та заявки на участь у конференції –

до 01 вересня 2012 року

Зв’язок з Оргкомітетом:

тел/факс (06272) 25500,

E-mail: rdckonst@mail.ru