VI Міжрегіональна науково-методична   конференція
«Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах»
(інформаційний лист № 2)
Шановні колеги!
Харківський національний медичний університет
та Національний фармацевтичний університет
запрошують Вас узяти участь у роботі конференції, що проводиться
21 - 23  травня 2012 року

форма проведення: Інтернет-конференція
Конференція працюватиме за секціями:
1. Педагогіка і психологія
2. Біологічні науки
3. Хімічні науки
4. Фізика та інформаційні технології
5.  Нанотехнології для медицини
Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на Web-сторінці за адресою: knmuconference.dyndns.org
Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.
Останній термін подання статей – 15 травня 2012 р.
Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронній збірці матеріалів конференції складає 80 грн., за рахунок яких проводитиметься розміщення матеріалів на сайті, верстка макету, редагування текстів, формування електронного варіанту матеріалів.
Об’єм матеріалів (статті) – не більше 7 сторінок. Скачати збірник у PDF-форматі можна буде через два тижні після проведення конференції.
Кошти надсилати поштовим переказом за адресою:
Вакуленко Наталії Василівні, м. Харків, 61129, проспект Тракторобудівників, будинок 103-А, кв. 50
Призначення платежу: благодійний внесок на проведення конференції.
Вимоги до оформлення матеріалів
- До участі у конференції приймаються статті обсягом до 7 сторінок, набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх боків 20 мм.
- У правому куті аркуша слід вказати назву секціі, назва доповіді друкується по центру великими літерами, на наступному рядку малими літерами прізвища та ініціали авторів, з нового рядка – назва організації, місто, через рядок з абзацу основний текст. Список літератури – у кінці тексту. Посилання на літературу наводяться по тексту у квадратних дужках.
- На окремому аркуші подаються відомості про авторів (прізвище, ім’я та  по батькові повністю, місце роботи,  посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, телефон, е-mail). 
Матеріали на конференцію, а також відскановану копію  квитанції про сплату оргвнеску слід надсилати електронною поштою за адресою: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.  
Зі збіркою наукових праць конференції у друкованому вигляді можна буде ознайомитися в бібліотеці ХНМУ за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 4.
По закінченні конференції всі її матеріали розміщуватимуться в Репозиторії ХНМУ за адресою http://repo.knmu.edu.ua:8080/ у вигляді збірки матеріалів конференції. Посилання на Інтернет-публікації цієї конференції здійснюватимуться за звичайними правилами оформлення посилань.
Адреса оргкомітету:
61022, м. Харків, проспект Леніна, 4, корпус А, кафедра медичної та біоорганічної хімії
Контактна особа: Грабовецька Євгенія Романівна
Контактні телефони: 050 683 51 78
е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Інформуємо також, що матеріали по секції «фізика, біофізика та інформаційні технології» можуть надсилатися за адресою Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. .