Вельмишановні колеги !
Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм”, яка відбудеться  1-2  листопада 2012  року.

Будемо раді вітати Вас у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. 

У час, відведений для відпочинку, Ви зможете ознайомитись з відомими духовними, історичними та природними куточками Тернопілля.

Наукова програма конференції:
1. Патофізіологія екстремальних станів і стресу
2.Механізми регуляції діяльності серцево-судинної системи в патології
3. Метаболічні зміни за надзвичайних впливів на організм
4. Нейроендокринна та імунна регуляція за умов дії
патогенних чинників
1.11.2012р. – пленарні, секційні засідання конференції.
2.11.2012р. – екскурсія в Почаївську Лавру.
З найкращими побажаннями
оргкомітет

Форма публікації:
Матеріали доповідей будуть опубліковані у збірнику і тезів.
Вимоги до оформлення тез:
При підготовці тезів просимо дотримуватись таких вимог:
1. Тези повинні супроводжуватись відношенням установи, в якій воні написані, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів з зазначенням, що дана робота раніш не подавалась до друку в інші видавництва. Окремо необхідно вказати ім’я, по-батькові, посаду, науковій ступінь чи вчене звання автора, його адресу, телефон, факс чи адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.
2. Тези оформляються на папері (формат А-4) у 2-х примірниках і на дискеті 3,5' в редакторі Microsoft Word. Обсяг тез – 2 сторінки, мова – українська; 1800-2000 друкованих знаків на сторінці, шрифт ТіmesNew Roman 14 пт через півтора інтервала, вирівнювання – по ширині для основного тексту і по центру – для заголовка.
3. Заголовок друкується курсивом. Першим абзацом вказують УДК, другим – прізвища та ініціали авторів, третім – назва роботи (виділяється напівжирним шрифтом), четвертим –назва організації, в якій виконана робота, місто, п’ятим – основний текст тез.
4. Тези мають бути підписані всіма авторами та містити реквізити одного з авторів   (е-mаі1 – обов’язково, адреса, телефон) для листування з оргкомітетом. Автори несуть відповідальність за достовірність наведеної інформації.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ – 40 грн. за 1 сторінку.

Тези слід надсилати до 28 вересня 2012 року за адресою:
Відділ організації наукових форумів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського
майдан Волі, 1
м. Тернопіль
46001
Україна

Інформація для учасників:
Місце проведення конгресу: Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, НОК “Червона калина”.
Офіційна мова конференції: українська, англійська

Два примірники тез, диск, анкету учасника, квитанцію про сплату публікації до 28.09.2012 року надішліть, будь-ласка, на адресу оргкомітету:
Відділ організації наукових форумів, медичний університет, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.
Просимо за 1 міс. до початку конференції підтвердити свою участь, за 2 тижні – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.
Проживання –готель НОК “Червона калина”, готелі міста Тернополя.
Оплата проживання і харчування здійснюються за готівку.

При реєстрації учасники сплачують оргвнесок.

Кошти за публікацію просимо надіслати до 28.09.2012 року на рахунок№ 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільській обл. МФО 838012, код 02010830.
Одержувач – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» з поміткою - оплата публікації на конференцію: “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм”


Контактна адреса Оргкомітету конференції “Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм”
Тернопільський державний
медичний університет,
майдан Волі 1
 м. Тернопіль
46001.

Контактні телефони у Тернополі:
Тел./факс (0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів, доц. Волошин Володимир Дмитрович; інспектор відділу організації наукових форумів - Максимів Наталія Тарасівна
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором,графопроектором (кодоскопом), відеомагнітофоном, слайдпроектором. Оплата проживання і харчування здійснюється за готівку. Вартість проживання від 130 грн. (доба). Оплата оргвнеску буде проводитись під час реєстрації (150 грн.).
Просимо за 2 тижні до початку підтвердити свою участь у конференції на e-mail:Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Про інформацію щодо проведення конференції можна дізнатись за телефоном:
- Директор Інституту моделювання та аналiзупатологiчнихпроцесiв ТДМУ проф.
Ю.І. Бондаренко (0352) 52-37-64
- Завідувач кафедри патологічної фізіології ТДМУ
доц. Волкова Наталія Михайлівна
(0352) 43-12-62