Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції “Морфологія на сучасному етапі розвитку науки”, яка відбудеться 5-6 жовтня 2012 року в м. Тернополі. Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі Тернопільського державного медичного  університету „Червона калина”, який спеціально створений для проведення наукових форумів у лісовій зоні поблизу Тернополя. У конгрес-центрі є всі умови для проведення наукових засідань, творчих зустрічей та дозвілля.
Оргкомітет

Науково-практичні напрямки роботи конференції:

- морфофункціональний стан органів систем організму в експерименті і клініці;
- вікові зміни тканин і органів;
- сучасні морфологічні методи дослідження тканин і органів в нормі і патології.

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.

Форми участі у конференції:
• доповідь у засіданнях;
• стендова доповідь;
• участь у засіданні;
• лише публікація.
Доповідь:
Регламент усної доповіді – до 10 хв.
Обговорення – до 5 хв.
Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, графопроектором (кодоскопом), відеомагнітофоном, слайдпроектором.
Форми публікації:

- тези у збірнику матеріалів конференції.
Для своєчасного формування програми та друкування матеріалів конференції необхідно до 01 серпня 2012 року надіслати до оргкомітету: матеріали публікацій, заявку на участь, анкету участника та ксерокопію квитанції про пересилку коштів.
Запрошення та програму конференції буде надіслано Вам за 1 місяць до її початку на підставі отриманих від Вас заявок.

Вимоги  до тез
Тези оформляються на папері формату А4 (210х297 мм) у двох примірниках і на диску та редакторі Microsoft Word, обсяг тез – до 2 сторінок, мова – українська, російська або англійська, поля – 20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman, розмір – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, розміщення переносів – автоматичне, вирівнювання – по ширині для основного тексту (відступ абзацу – 1 см) і по центру – для заголовка. Першим абзацом вказують  прізвища та ініціали авторів, другим – назва статті (виділяється напівжирним шрифтом), третім – назва організації, у якій виконана робота, місто,  четвертий – основний текст тез. Тези мають бути підписані всіма авторами та містити реквізити одного з авторів (адреса, телефон, e-mail) для листування з оргкомітетом, супроводжуватись відношенням установи, рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника або керівника установи і завірені печаткою. Автори несуть відповідальність за достовірність наведеної інформації. Тези не редагуються і публікуються в авторській редакції.
Вартість публікацій – 40 грн. за сторінку.
Оплата проживання і харчування учасників конференції здійснюються через перерахунок або за готівку. Їх вартість буде визначена пізніше і повідомлена Вам додатково разом із другим інформаційним повідомленням.
Офіційне підтвердження про Вашу участь в роботі конференції, публікацію наукових матеріалів та відомості про організацію конференції буде надіслано Вам до 10.09.2012 року в інформаційному повідомленні № 2.
 При реєстрації учасники сплачують оргвнесок.

Контактні телефони, факс:
Тел./факс (0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів – доц. Волошин Володимир Дмитрович; інспектор відділу форумів - Наталія Тарасівна.
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

(0352) 25–17–80 - директор начально-наукового інституту морфології – проф. Волков Костянтин Степанович;
(0352) 25-17-80 –  кафедра гістології, цитології та ембріології – ст. викл. Небесна Зоя Михайлівна  (відповідальна за матеріали конференції) (з 900 до 1500 в робочі дні).
Факс: (0352) 22-41-83
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua

Адреса для листування:
Оргкомітет науково-практичної конференції “Морфологія на сучасному етапі розвитку науки”, - проф. Волков К. С. кафедра гістології та ембріології, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, вул. Руська, 12, м. Тернопіль, 46001, Україна

Відділ організації наукових форумів
Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна

Кошти за публікацію просимо надіслати на рахунок: № 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, з поміткою!!! оплата за публікацію на конф.  «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки»  05/10/12.       (прізвище автора вказувати обов’язково)
 
Анкета учасника конференції

“Морфологія на сучасному етапі розвитку науки”

Прізвище _______________________________________
Ім’я __________________ По батькові _______________
Науковий ступінь ________________________________
Вчене звання ____________________________________
Посада __________________________________________
Назва організації /установи ________________________
________________________________________________
________________________________________________
Тема доповіді: ___________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Співавтори ______________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Форма участі у форумі:
 усна доповідь;  тільки публікація;
 вільний слухач
Технічні засоби презентації
 мультимед. проектор;  слайдпроектор;
 кодоскоп

Інше _______________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Прошу зарезервувати для мене ________ місць у
готелі з “_____” _______________ 2012 р.
         по “_____” _______________ 2012 р.


Дата _______________ Підпис ____________________