Маємо честь запросити Вас до участі в науково-практичній конференції «Мовна комунікація: наука, культура, медицина», яка відбудеться 9-10 жовтня 2012 року в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського.
 
Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі медичного університету, спеціально створеному для проведення наукових форумів у лісовій зоні поблизу Тернополя. Конгрес-центр забезпечений усім необхідним для проведення наукових засідань, творчих зустрічей і дозвілля.

У час, відведений для відпочинку, Ви зможете ознайомитись з відомими духовними та історичними центрами Тернопілля.

З повагою
організаційний комітет
 

Планується розглянути актуальні проблеми мовної комунікації за такими напрямами:

• Теоретичні основи мовної комунікації. Мовна свідомість. Мовна особистість. Мовна особистість медичного працівника.

• Функціонування мови. Нормування мови. Культура мови.

• Медична професійна мова, медична комунікація. Інтерпрофесійне та інтрапрофесійне спілкування медичних працівників.

• Міжмовні, міжкультурні контакти.

• Література і культура мови.

• Методи і прийоми формування комунікативної (мовної) компетенції майбутніх медичних працівників.

• Мистецтво педагогічного спілкування на заняттях у медичних ВНЗ в контексті Болонського процесу.

• Комунікація і розуміння висловлювання.

• Деонтологічні аспекти професійного мовного спілкування.

• Комунікація і текст. Мова літературно-поетичного тексту. Ідіостиль письменників. Медицина і лікарі в художньому тексті.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

За матеріалами конференції буде видано збірник статей. Для своєчасного формування програми та друкування матеріалів конференції необхідно до 10 вересня 2012 року надіслати до оргкомітету статтю, заявку на участь у конференції (вказати назву теми та  відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, наукове звання, місце роботи, посада, адреса, телефон, e-mail), анкету учасника і ксерокопію квитанції про переказ коштів.


Вимоги до публікації:

1. 1. Стаття (від двох сторінок тексту) надсилається у 2-х примірниках разом з електронною копією на дискеті 3,5 А (CD-диск) в редакторі Word версії 6 чи вище.
2. Текст статті треба друкувати з одного боку  стандартного аркуша формату А 4 через 2 інтервали (28-30 рядків на сторінці) шрифтом Times New Roman 14.

3. Структура статті:

а) прізвище та ініціали авторів;

б) назва статті;

в) назва установи, в якій виконано роботу;

г) резюме статті (5-7 рядків);

д) ключові слова;

е) текст статті має бути побудований так:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

є) перелік використаної літератури (за вимогами Держстандарту) в алфавітному порядку.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ – 35 грн. за 1800 знаків з пробілами (1 сторінку).

Два примірники статті, дискету, заявку на участь у конференції, квитанцію про сплату публікації слід надіслати до 10 вересня 2012 року на адресу оргкомітету:

відділ організації наукових форумів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, Україна, 46001.

Статтю можна надіслати також на  електронну  адресу   Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

За бажанням авторів статтю можна буде подати для друку у фаховий журнал "Медична освіта". Вартість публікації 50 грн./ за 1 стор. З вимогами до публікації можна ознайомитися за посиланням: http://intranet.tdmu.edu.ua/sci_forum/vymogy_stat.htm (або на WEB-сайті: www.tdmu.edu.te.ua   посилання: "НАУКОВА РОБОТА" – "наукові форуми").

Інформація для учасників

Місце проведення конференції: Тернопільський державний медичний університет імені      І.Я. Горбачевського (майдан Волі, 1, м. Тернопіль).

Проживання – НОК «Червона калина» або в готелях міста Тернополя.

Оплата проживання і харчування здійснюються за готівку.

Після закінчення конференції для її учасників буде організовано екскурсію до Почаївської Лаври або Зарваницького духовного центру. 

Просимо за 1 місяць до початку конференції підтвердити свою участь, за 2 тижні – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі. 
 
Кошти за публікацію просимо надіслати до 10.09.2012 року на рахунок №31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільській обл. МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського", з поміткою «Оплата публікації на конференцію «Мовна комунікація наука, культура, медицина» (прізвище автора вказувати обов’язково!).

Контактні телефони у Тернополі:

Тел./факс (0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів, Максимів Наталія Тарасівна

(0352) 431278 – завідувач кафедри українознавства, д.м.н. Пришляк Антоніна Михайлівна

(0352) 431278 – завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін, д. пед. н. Мельничук Ірина  Миколаївна

(0352) 431278 – завідувач кафедри іноземних мов з медичною термінологією, д.м.н. Денефіль Ольга Володимирівна

WEB – сайт: www.tdmu.edu.te.ua   посилання: "НАУКОВА РОБОТА" – "наукові форуми"