Маємо честь запросити Вас до участі в науково-практичній конференції «Мовна комунікація: наука, культура, медицина», яка відбудеться 9-10 жовтня 2012 року в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського.
 
Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі медичного університету, спеціально створеному для проведення наукових форумів у лісовій зоні поблизу Тернополя. Конгрес-центр забезпечений усім необхідним для проведення наукових засідань, творчих зустрічей і дозвілля.

У час, відведений для відпочинку, Ви зможете ознайомитись з відомими духовними та історичними центрами Тернопілля.

З повагою
організаційний комітет
 

Планується розглянути актуальні проблеми мовної комунікації за такими напрямами:

• Теоретичні основи мовної комунікації. Мовна свідомість. Мовна особистість. Мовна особистість медичного працівника.

• Функціонування мови. Нормування мови. Культура мови.

• Медична професійна мова, медична комунікація. Інтерпрофесійне та інтрапрофесійне спілкування медичних працівників.

• Міжмовні, міжкультурні контакти.

• Література і культура мови.

• Методи і прийоми формування комунікативної (мовної) компетенції майбутніх медичних працівників.

• Мистецтво педагогічного спілкування на заняттях у медичних ВНЗ в контексті Болонського процесу.

• Комунікація і розуміння висловлювання.

• Деонтологічні аспекти професійного мовного спілкування.

• Комунікація і текст. Мова літературно-поетичного тексту. Ідіостиль письменників. Медицина і лікарі в художньому тексті.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

За матеріалами конференції буде видано збірник статей. Для своєчасного формування програми та друкування матеріалів конференції необхідно до 10 вересня 2012 року надіслати до оргкомітету статтю, заявку на участь у конференції (вказати назву теми та  відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, наукове звання, місце роботи, посада, адреса, телефон, e-mail), анкету учасника і ксерокопію квитанції про переказ коштів.


Вимоги до публікації:

1. 1. Стаття (від двох сторінок тексту) надсилається у 2-х примірниках разом з електронною копією на дискеті 3,5 А (CD-диск) в редакторі Word версії 6 чи вище.
2. Текст статті треба друкувати з одного боку  стандартного аркуша формату А 4 через 2 інтервали (28-30 рядків на сторінці) шрифтом Times New Roman 14.

3. Структура статті:

а) прізвище та ініціали авторів;

б) назва статті;

в) назва установи, в якій виконано роботу;

г) резюме статті (5-7 рядків);

д) ключові слова;

е) текст статті має бути побудований так:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

є) перелік використаної літератури (за вимогами Держстандарту) в алфавітному порядку.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ – 35 грн. за 1800 знаків з пробілами (1 сторінку).

Два примірники статті, дискету, заявку на участь у конференції, квитанцію про сплату публікації слід надіслати до 10 вересня 2012 року на адресу оргкомітету:

відділ організації наукових форумів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, Україна, 46001.

Статтю можна надіслати також на  електронну  адресу   Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

За бажанням авторів статтю можна буде подати для друку у фаховий журнал "Медична освіта". Вартість публікації 50 грн./ за 1 стор. З вимогами до публікації можна ознайомитися за посиланням: http://intranet.tdmu.edu.ua/sci_forum/vymogy_stat.htm (або на WEB-сайті: www.tdmu.edu.te.ua   посилання: "НАУКОВА РОБОТА" – "наукові форуми").

Інформація для учасників

Місце проведення конференції: Тернопільський державний медичний університет імені      І.Я. Горбачевського (майдан Волі, 1, м. Тернопіль).

Проживання – НОК «Червона калина» або в готелях міста Тернополя.

Оплата проживання і харчування здійснюються за готівку.

Після закінчення конференції для її учасників буде організовано екскурсію до Почаївської Лаври або Зарваницького духовного центру. 

Просимо за 1 місяць до початку конференції підтвердити свою участь, за 2 тижні – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі. 
 
Кошти за публікацію просимо надіслати до 10.09.2012 року на рахунок №31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільській обл. МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського", з поміткою «Оплата публікації на конференцію «Мовна комунікація наука, культура, медицина» (прізвище автора вказувати обов’язково!).

Контактні телефони у Тернополі:

Тел./факс (0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів, Максимів Наталія Тарасівна

(0352) 431278 – завідувач кафедри українознавства, д.м.н. Пришляк Антоніна Михайлівна

(0352) 431278 – завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін, д. пед. н. Мельничук Ірина  Миколаївна

(0352) 431278 – завідувач кафедри іноземних мов з медичною термінологією, д.м.н. Денефіль Ольга Володимирівна

WEB – сайт: www.tdmu.edu.te.ua   посилання: "НАУКОВА РОБОТА" – "наукові форуми"