Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції, присвяченій 55-річчю Тернопільського державного медичного університету „Медико-соціальні проблеми педіатрії, акушерства та гінекології”, яка відбудеться 20-21 вересня 2012 року в м. Тернополі. Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі Тернопільського державного медичного університету „Червона калина”, який спеціально створений для проведення наукових форумів у лісовій зоні поблизу Тернополя. У конгрес-центрі є всі умови для проведення наукових засідань, творчих зустрічей та дозвілля.
Оргкомітет
Науково-практичні напрямки роботи конференції:
• Медико-соціальні аспекти здоров’я і нездоров’я дітей різного віку.
• Медико-соціальні аспекти  вигодо-вування дітей першого року життя.
• Особливості розвитку дітей в різних екологічних і соціальних умовах.
• Профілактика та корекція негативних впливів соціальних умов на якість життя дітей різного віку
• Роль продуктів харчування та якості води в розвитку та профілактиці патологічних станів.
• Інноваційні методи в лікуванні та профілактиці захворювань дитячого віку.
• Вплив мікросоціальних та екопатологічних чинників на стан здоров’я новонароджених та дітей раннього  віку.
 
Форми участі у конференції:
• Доповідь у засіданнях;
• стендова доповідь;
• участь у засіданні;
• лише публікація;
• для фірм і організацій – проведення виставок сучасних засобів діагностики та лікування, зразків медичної та лабораторної техніки, демонстрація новітніх інформаційних технологій в медичній практиці.
Форми публікації:
• статті у журналі «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», затвердженого ВАК України
При підготовці статті просимо дотримуватися таких вимог:
До друку приймаються статті українською мовою (28-30 рядків на сторінці, розмір шрифта – 12; інтервал – 2,0; поля – 2,0 см). Текст роботи друкувати на паперовому носії формату А4 у 2 примірниках та на дискеті 3,5” в редакторі Microsoft Word, рисунки у форматі JPG, TIF, CDR, обсяг статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме не повинен бути меншим 5 сторінок, обговорення результатів дослідження не менше 2,5 сторінок.
Статті треба писати за такою схемою: УДК, назва роботи, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, резюме, ключові слова  українською, російською, англійською мовами, вступ, методи дослідження, результати й обговорення, висновки, перспективи подальших досліджень - обов΄язково, література. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії) треба надсилати у двох примірниках. Таблиці мають мати короткі заголовки і власну нумерацію. До статті додається список літератури, надрукований на окремому аркуші через 2 інтервали. Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті, незалежно від мови оригіналу, не менше 5 джерел.
Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку та підписом керівника установи і експертний висновок про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під текстомстатті обов'язкові підписи всіх авторів та наукового керівника роботи. Окремо необхідно вказати прізвище, ім’я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його поштову адресу,контактний телефон (за можливістю – E-mail), з яким можна вести листування та переговори.
Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.  Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються.
 Вартість публікації  35 грн. за 1 сторінку. Друковані матеріали разом з  диском, квитанцією про оплату, авторською довідкою слід надсилати за адресою: Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, Майдан Волі,1, Тернопіль, 46001, Україна, відділ наукових форумів для  Щербатюк Н.Ю.
 Кошти за публікацію просимо перерахувати  на рахунок:
р/р № 31252273210444
в ГУДКУ в Тернопільській обл.
МФО 838012, код  02010830
Одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського" з поміткою: Оплата публікації на конференцію “Медико-соціальні проблеми педіатрії, акушерства та гінекології” в журналі«Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології»
 
Анкету учасника з вказанням технічних засобів, необхідних для усної доповіді, а  також умови участі у конференції (бронювання номера, тільки виступ чи публікація) слід надсилати до 1.08.2012 рокуна адресу оргкомітету:
            Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001,
Кафедра педіатрії з дитячою хірургією №1 Доц. Щербатюк Н.Ю. (контактний телефон 80677674844)
         Офіційне підтвердження про Вашу участь в роботі конференції, публікацію наукових матеріалів та відомості про організацію конференції буде надіслано Вам до 15.08.2012 року  в інформаційному повідомленні № 2. Запрошення на конференцію можна знайти в інтернеті за адресою: http://intranet.tdmu.edu.ua/sci_forum/2012/Запр/ЗАПР_09_20.htm
 
Контактні телефони оргкомітету у м. Тернополі: кафедра педіатрії, проф. Федорців Ольга Євгенівна, тел. моб. 80677476719;роб. (0352) 26-90-61,  проф. Павлишин Галина Андріївна 80673930541, дом. (0352) 25-05-76 (після 1800) доц. Воронцова Тамара Олександрівна; 80676751487 Відповідальна за зустріч: доц. Синицька Віра Олексіївна (80677278844);
Відповідальний за поселення доц. Горішний Ігор Мирославович 80672590432
 Інформація для учасників:
Місце проведення конференції:
м. Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет  ім. І.Я.Горбачевського, конгрес-центр “Червона калина”, який знаходиться за адресою смт. Дружба, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
Оргкомітет організовує транспорт для переїзду учасників з Тернополя в конгрес-центр.
Офіційна мова симпозіуму – українська (робочі – українська, російська).
Оплата  проживання та харчування здійснюється за готівку.
Вартість проживання від 120 грн  за добу. Вартість харчування від 75грн  за добу
Регламент усної доповіді – до 10 хв.
Участь в обговоренні – до 5 хв.
Стендова доповідь з презентацією – до 3 хв.
Організаційний внесок -50грн