Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ науково-практичній конференції “Інноваційні технології в стоматології”, яка відбудеться  27- 28 вересня  2012 року на базі конгрес-центру Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. Мета конференції – ознайомити з особливостями застосування сучасних методів лікування та профілактики стоматологічних захворювань.

З повагою - організаційний комітет

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Фундаментальні механізми лікування захворювань твердих тканин зубів та пародонта сучасними методиками.
2. Клінічна оцінка стоматологічного статусу у дітей із соматичною патологією.
3. Сучасні методи діагностики анатомо-функціональних порушень при плануванні ортопедичного лікування
4. Обґрунтування застосування нових хірургічних методих у комплексному лікуванні стоматологічних захворювань

ФОРМА ПУБЛІКАЦІЇ:
Матеріали конференції будуть надруковані у вигляді тез доповідей (вимоги додаються).


ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
• усна доповідь
• стендова доповідь
• вільний слухач
ВИМОГИ ДО ТЕЗ
1. До друку приймаються тези доповідей, написані державною мовою, підписаних авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи
2. Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2007 на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Параметри форматування: розмір шрифта – 14 пт, відстань між рядками – півтора інтервали, без переносів.
3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, E-mail, текст.
4. При підготовці тез обов’язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; вказати висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Надсилати необхідно 2 примірники тез, електронний варіант на CD-R диску, збережений у форматі ".rtf". Копію квитанції про оплату, авторську довідку.
Анкета учасника - обов’язкова.
Вартість публікації від 35 грн. за 1 сторінку. Остаточний розрахунок буде проведено після верстки збірника матеріалів конференції.

Кошти за публікацію просимо надіслати на рахунок:
Одержувач – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»,
код 02010830 ,
р/р № 31252273210444, МФО 838012, в ГУДКСУ в Тернопільській обл., з поміткою: оплата за публікацію на конференцію - „Інноваційні технології в стоматології”
 (27-28.09.12)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ:

Місце проведення конференції: конгрес-центр Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, який знаходиться за адресою: навчально-оздоровчий комплекс “Червона калина”, смт. Дружба, Теребовлянський район, Тернопільська область.
Доїзд учасників конференції здійснюватиметься від адміністративного корпусу (м. Тернопіль, майдан Волі. 1).

Офіційна мова конференції: українська.
Регламент доповідей:
• усна доповідь – до 15 хв.;
• презентація стенда – до 5 хв.;
• виступ в обговоренні – до 5 хв.

Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, графопроектором (кодоскопом), відеомагнітофоном, слайдпроектором.
Оргвнесок: 100 грн.

Оплата оргвнеску, проживання і харчування учасників конференції здійснюються через перерахунок або за готівку. Оплата можлива під час реєстрації.
Вартість проживання 120 грн. за 1 місце, триразового харчування – 70-150 грн. за добу.

Оргвнесок за участь у конференції необхідно надіслати до 05.09.2012 року на рахунок: № 31258277220445 в ГУДКСУ в Тернопільській обл. МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» з поміткою: оплата за участь у конференції „Інноваційні технології в стоматології ” (27-28.09.12).
За побажанням учасників оргкомітет надішле відповідні рахунок, договір і акт виконаних робіт за сплату зазначених коштів.
Для забезпечення Вам успішної участі в роботі конференції просимо обов’язково за 1 місяць до її початку підтвердити свою участь, за 2 тижні до початку – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.

Інформацію можна надіслати ПОШТОЮ на адресу:
Відділ організації наукових форумів
Медичний університет, Майдан Волі, 1
м. Тернопіль 46001
Контактні телефони:

Тел./факс (0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів, доц. В.Д. Волошин; інспектор відділу форумів - Наталія Тарасівна.
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Тел. (0352) 52-72-43, кафедра хірургічної стоматології;
43-49-55, проф. Я.П. Нагірний
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

P.S. У всіх повідомленнях не забудьте вказати прізвище і назву конференції. В електронному повідомленні в графі „Тема” обов’язково впишіть латинськими літерами „KONFERENTSIA”.

Анкету учасника, оформлені згідно з вимогами два примірники тез, CD-R диск з електронним варіантом тез, копію квитанції про сплату вартості публікації до 05.09.2012 року надішліть, будь-ласка, на адресу оргкомітету:
%
Відділ організації наукових форумів
Медичний університет
Майдан Волі, 1
м. Тернопіль 46001


Анкета учасника конференції
„ Інноваційні технології в стоматології ”

Прізвище _____________________________________
Ім’я ________________ По батькові _____________
Науковий ступінь ______________________________
Вчене звання __________________________________
Посада _______________________________________
Назва організації /установи ______________________
Тема доповіді: ________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Співавтори _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Електронна адреса для переписки_________________
Контактний телефон ___________________________

Форма участі у форумі:
 усна доповідь;
 стендова доповідь;
 тільки публікація;
 вільний слухач

Технічні засоби презентації
 мультимедійний проектор

Інше _______________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Прошу зарезервувати для мене ________ місць у
готелі з “_____” _______________ 2012 р.
по “_____” _______________ 2012 р.


Дата _______________ Підпис ____________________