Вельмишановні колеги !
Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції „Хімія природних сполук ”, яка відбудеться  30-31 жовтня  2012 року.

Будемо раді вітати Вас у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. 
У час, відведений для відпочинку, Ви зможете ознайомитись з відомими духовними, історичними та природними куточками Тернопілля.
Наукова програма конференції:
1. Дослідження хімічного складу лікарської рослинної сировини та перспективи створення на її основі лікарських засобів.
2. Фармакологічні та біохімічні дослідження лікарської рослинної сировини та засобів на її основі. Фітотерапія на сучасному етапі розвитку медицини в Україні.
3. Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів рослинного походження.
4. Синтетичні дослідження в ряду N-, O-,
8-вмісних гетероциклів з метою ідентифікації нових біологічно активних речовин.

30.10.2012р. – пленарні, секційні засідання конференції.
31.04.2012р. – екскурсія в Почаївську Лавру, замки Тернопілля, Зарваницю.

З найкращими побажаннями
оргкомітет

Форма публікації:
Матеріали доповідей будуть опубліковані у вигляді тез на сторінках науково-практичного збірника
Вимоги до тез:
1. У тезах висвітлюються нові, попередньо не опубліковані, наукові результати, отримані в галузі експериментальної та практичної  фармації та медицини, написані державною мовою.
2. При підготовці матеріалів до збірника просимо дотримуватись таких вимог:
- Тези повинні супроводжуватись відношенням установи, в якій вони написані, з рекомендаціями до друку, підписом наукового керівника. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів з зазначенням, що дана робота раніш не подавалась до друку в інші видавництва. Окремо необхідно вказати ім’я, по-батькові, посаду, науковій ступінь чи вчене звання автора, його адресу, телефон, факс чи адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.
- Текст тез треба друкувати з одного боку на стандартному аркуші (формату А4) через 1 інтервал 12 пт, шрифт – Times New Roman. Обсяг тез не повинен перевищувати 1-2 сторінки машинопису. Тези надсилаються у 2-х примірниках.
- Матеріал тез також обов’язково повинен бути поданим на диску в редакторі Word версії 6 чи вище, в наступній послідовності:
а) назва статті великими буквами;
б) прізвище та ініціали авторів;
в) назва установи, з якої виходить робота.
г) Текст тез має бути побудований наступним чином:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- формулювання цілей тез (постановка завдання);
- короткий виклад основного матеріалу дослідження;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
- Кожен із цих розділів потрібно виділити абзацним відступом.
3. Тези в збірнику будуть друкуватися тільки українською мовою.
4. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані експериментальних досліджень) подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ), терміни – з урахуванням міжнародної класифікації .
5. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки,  скорочує текст.
6. Тези без дотримання наведених правил, не реєструються.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ – 40 грн. за 1 сторінку.

Тези слід надсилати до 25 вересня 2012 року за адресою: відділ організації наукових форумів, медичний університет, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.
Тези слід надсилати до 25 вересня 2012 року за адресою: Лихацькому Петру Григоровичу,
вул Лесі Українки 29/19
м. Тернопіль, Україна, 46013.
 

Інформація для учасників:
Місце проведення конференції: Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, НОК «Червона калина».
Офіційна мова конференції: українська.

Два примірники тез, диск, анкету учасника, квитанцію про сплату публікації до 25.10.2012 року надішліть, будь-ласка, на адресу оргкомітету:
Тези слід надсилати до 25 вересня 2012 року за адресою: відділ організації наукових форумів, медичний університет, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.
Лихацький Петро Григорович
Вул Лесі Українки 29/19
           м. Тернопіль, 46013.
Просимо за 1 міс. до початку конференції підтвердити свою участь, за 2 тижні – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.
Проживання – готелі міста Тернополя, готелі НОК «Червона калина»
Оплата проживання і харчування здійснюються за готівку.
При реєстрації учасники сплачують оргвнесок.

Кошти за публікацію просимо надіслати до 25.09.2012 року   на рахунок № 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільській обл. МФО 838012, код 02010830.
Одержувач – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» з поміткою : оплата публікації на конференцію: „ Хімія природних сполук”
30-31.10.2012р.
Лихацький Петро Григорович
Вул Лесі Українки 29/19
           м. Тернопіль, 46013.

Контактні телефони у Тернополі:
Тел./факс (0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів, доц. Волошин Володимир Дмитрович; інспектор відділу організації наукових форумів - Максимів Наталія Тарасівна
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Тел. (0352) 52-43-37 – зав. кафедри фармацевтичної хімії, проф. Фіра Людмила Степанівна
(0352) 52-05-18 – зав. кафедри  фармакогнозії з медичною ботанікою проф. Марчишин Світлана Михайлівна
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
WEB – сайт: www.tdmu.edu.te.ua