Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Київський національний торговельно-економічний університет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-методичній конференції “Інновації в освіті”,яка відбудеться 16-17 жовтня 2012 р. на базі Київського національного торговельно-економічного університету.


Мета конференції: підвищення рівня якості освіти з урахуванням міжнародного досвіду, визначення напрямів впровадження новітніх освітніх технологій.

Основні питання, що винесені на конференцію:
• Інноваційні технології навчання (сучасні дидактичні засоби; інтерактивні методи навчання; кейс-метод; метод проектів; e-learning; інформаційно-комунікативні технології в освіті; нове покоління методичного забезпечення навчального процесу; проблемне, контекстне, моделююче навчання, проективна методика та ін.).

• Управління якістю освіти (напрями удосконалення систем управління якістю ВНЗ; стандарти освіти нового покоління, засоби діагностики якості навчання; трансфер інновацій та технологій; інкубація інновацій; засоби моніторингу інноваційних процесів в освіті та ін.).

• Навчання впродовж життя (дистанційне навчання та інноваційні методи у системі безперервної освіти; теорія і практика андрагогіки; розвиток особистісно-орієнтованого навчання; профілі професійної компетентності; сучасні підходи та напрями підвищення кваліфікації; соціальні складові європейської системи вищої освіти та ін.).

• Сучасні напрями професійного становлення та розвитку творчості студентської молоді (форми розвиваючого навчання та самостійної роботи студентів; кейс-технології, вебінари; студентська наука; олімпіади; фестивалі; конкурси; бізнес-інкубація; психологія комунікації та ін.).

Для участі у конференції запрошуються представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, органів державної влади, науково-освітніх і громадських організацій.
У рамках конференції пройдуть майстер-класи.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Заявку на участь у конференції (зразок додається) та тези доповіді просимо надіслати до 10 вересня 2012 р. в електронному вигляді на e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. та у паперовому варіанті на адресу оргкомітету конференції:
02156, Україна, м. Київ, вул. Кіото, 19,
Київський національний торговельно-економічний університет,
навчально-методичний відділ.
 Публікація матеріалів
Видання Збірника тез доповідей передбачається до початку роботи конференції.
Запрошення на конференцію буде надіслано після рішення щодо публікації. Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези, які не відповідають тематиці конференції або не оформлені згідно зазначених вимог.
Вимоги до оформлення тез доповідей
Тези доповіді подаються мовою оригіналу, набрані в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір – 15, інтервал 1,0). Поля: справа та зліва – 25 мм, зверху –20 мм, знизу – 25 мм; відстань від краю до колонцифри (номера сторінки знизу) – 20 мм.
Обсяг тез виступу – 2-3 повні сторінки.              Кількість авторів – не більше двох.
Схема тез:
- ім’я та прізвище автора/авторів (в правому верхньому куту великими літерами із зазначенням наукового ступеня, посади, місця роботи);
- назва (по центру великими літерами, жирним шрифтом);
- основний текст.
Якщо у тексті є посилання на літературу (в квадратних дужках), її перелік наводиться наприкінці тексту. Рисунки мають бути згруповані.
Назви файлів:
- із тезами – прізвище першого автора латинськими буквами;
- із заявкою – слово «zayavka_N» (N - прізвище автора). Файли не архівувати.
Тези, що надіслані після 10 вересня 2012 р., не розглядатимуться.

Збірник тез доповідей буде видаватися при реєстрації учасників конференції.
Розсилка поштою не передбачається.

За додатковою інформацією звертатися до оргкомітету конференції:
контактний телефон: (код України: 38, код Києва 044, тел.: 544-70-95, факс: 544-39-74.
Координатор конференції: Ротова Тетяна Анатоліївна – к.е.н., доц., нач. навчально-методичного відділу КНТЕУ.
З повагою, оргкомітет