До уваги винахідників і патентовласників!
 
Нагадуємо, що з 1 серпня по 31 жовтня 2012 року ведеться прийом документів для участі у Всеукраїнському конкурсі «Винахід – 2012». До розгляду приймаються чинні патенти на винаходи і корисні моделі, видані не раніше, ніж 1 серпня 2009 року.
 
УВАГА! Затверджено нове Положення про конкурс. Змінено деякі критерії оцінки конкурсних робіт, порядок визначення переможців у регіонах та серед молоді. Також змінено форму бланків Заяви про участь у конкурсі та Анкети учасника разом з додатками до неї. Старі бланки недійсні.
 
У вкладених файлах текст Положення про Всеукраїнський конкурс «Винахід – 2012» з усіма додатками. Контактний телефон (044) 285 8240.
 
Оргкомітет

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом голови Державної служби  
інтелектуальної власності України
від «9» липня 2012р. № 345-Н

ПОЛОЖЕННЯ
про  Всеукраїнський  конкурс «Винахід року»


1. Загальні  засади

Всеукраїнський конкурс «Винахід року» (далі – Конкурс) проводиться Державною службою інтелектуальної власності України з метою популяризації винахідницької та інноваційної діяльності серед широких верств науково-технічної громадськості України, заохочення роботодавців до впровадження у виробництво результатів інтелектуальної праці, а також для виявлення найбільш талановитих та перспективних розробок і привернення до них уваги вітчизняних та іноземних інвесторів і підприємців.
Конкурс проводиться щорічно. Конкурс відкрито для підприємств, установ, організацій, дослідницьких груп незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форм власності та місцезнаходження, а також для індивідуальних винахідників. Учасниками Конкурсу є патентовласники.
До участі в Конкурсі приймаються винаходи та корисні моделі, що охороняються чинними патентами України. Перевага надається винаходам та корисним моделям, які мають вагоме значення для розвитку науки і технології, а також для підвищення якості життя та активізації діяльності людини.
До участі в Конкурсі не приймаються:
•    винаходи та корисні моделі, що посіли призові місця або отримали спеціальні відзнаки у попередніх конкурсах «Винахід року», проведених Державною службою інтелектуальної власності України;
•    незапатентовані в Україні технічні рішення, або ті, які на дату оголошення Конкурсу не мають позитивного рішення про видачу патенту;
•    винаходи та корисні моделі, патенти на які на дату оголошення Конкурсу втратили чинність;
•    винаходи та корисні моделі, патенти на які видано раніше, ніж за три роки до дати оголошення Конкурсу в поточному році;
•    промислові зразки, сорти рослин;
•    торговельні марки, назви місць походження товарів, топографії інтегральних мікросхем, об'єкти авторського права та суміжних прав.
    
    На кожний винахід  подається окремий комплект конкурсних матеріалів. Якщо кілька винаходів об’єднані функціонально, направлені на досягнення єдиної мети та складають комплекс або серію, при їх аналізі і оцінці береться до уваги комплексний підхід.

2. Конкурсна комісія

Конкурсна комісія створюється щороку за окремим наказом голови Державної служби інтелектуальної власності України для аналізу і оцінки конкурсних робіт та визначення переможців. Конкурсна комісія є колегіальним органом і складається зі співробітників Державної служби інтелектуальної власності України, Українського інституту промислової власності, Українського центру інноватики та патентно-інформаційних послуг, Інституту інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії, а також (за згодою) – з представників громадських організацій і наукових установ. Конкурсну комісію очолює один із заступників голови Державної служби інтелектуальної власності України.
3. Експертна рада

Експертна рада створюється щорічно за окремим наказом директора Українського інституту промислової власності для організації і проведення експертної оцінки конкурсних робіт та визначення номінантів за категоріями. Експертна рада є робочим органом і складається зі співробітників відділення експертизи винаходів та корисних моделей Українського інституту промислової власності. Експертну раду очолює один із заступників директора Українського інституту промислової власності.

4.Порядок проведення Конкурсу

Науково-методичне і організаційно-технічне забезпечення Конкурсу та загальна координація робіт з його проведення покладається на Оргкомітет, який складається зі співробітників Українського центру інноватики та патентно-інформаційних послуг (УкрЦІПІП). Завданнями Оргкомітету є:

•    інформаційне забезпечення проведення Конкурсу;
•    прийом та реєстрація матеріалів, що подаються на Конкурс;
•    перевірка відповідності поданих матеріалів умовам Конкурсу;
•    попередня оцінка поданих матеріалів за критеріями, встановленими цим Положенням;
•    формування рейтингів за категоріями;
•    підготовка засідань Експертної ради та Конкурсної комісії;
•    систематизація і узагальнення висновків Експертної ради та Конкурсної комісії;
•    підготовка проектів підсумкових документів Конкурсу, оформлення рішення Конкурсної комісії;
•    підготовка церемонії нагородження переможців Конкурсу.
5. Категорії Конкурсу

Конкурс проводиться за кількома категоріями: абсолютні, галузеві, регіональні. У абсолютній категорії «Кращий винахід року» беруть участь всі представлені на Конкурс винаходи, в категорії «Кращий винахід року серед молоді» – винаходи, вік кожного з авторів яких у поточному році не перевищує ЗО років.
Перелік галузевих категорій встановлюється з врахуванням пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності в Україні. Галузеву категорію винаходів, представлених на Конкурс, визначає Оргкомітет, обираючи відповідну категорію згідно сутності і призначення винаходу та спираючись на його класифікаційний індекс. Один і той самий винахід може бути представлений тільки у одній галузевій категорії.
Регіональна** категорія визначається за місцем постійного проживання патентовласника для фізичних осіб, а для юридичних осіб за місцезнаходженням патентовласника. Якщо з патентів, поданих на Конкурс від певної області, на другий тур перейшло менше 5 конкурсних робіт, переможець в цій регіональній категорії не визначається.
Повний перелік категорій Конкурсу:
•    «Кращий винахід року»
•    «Кращий винахід року серед молоді»
•    «Сучасні промислові технології та нова техніка»
•    «Енергоефективність і ресурсозбереження»
•    «Розвиток транспортних систем»
•    «Інформаційні та комунікаційні технології»
•    «Раціональне природокористування і екологічна чистота»
•    «Нові речовини і матеріали»
•    «Технології агропромислового комплексу»
•    «Медицина і фармацевтика»
•    «Здорове, безпечне, достойне життя»
•    «Кращий винахід року в ________________ області».


6. Оголошення Конкурсу

Оголошення про початок проведення Конкурсу і умови участі в ньому (Положення про Всеукраїнський конкурс «Винахід року») публікуються на Інтернет- сайтах Державної служби інтелектуальної власності України www.sips.qov.ua та УкрЦІПІП www.ip-centr.kiev.ua не пізніше 1 серпня поточного року. Крім цього, Оргкомітет забезпечує широке інформування зацікавленої науково-технічної спільноти, винахідників, промислового сектору і підприємницьких структур.


7. Подання матеріалів на Конкурс

Для участі в Конкурсі кожний учасник подає такі документи:

1.    Заяву (Додаток 1).
2.    Анкету (Додаток 2).
3.    Копію патенту України на винахід або копію рішення про видачу патенту.
4.    Повний опис винаходу .
5.    Копії іноземних патентів або патентів на даний винахід, отриманих за міжнародною процедурою, та повні описи до них (за наявності таких).
6.    Розрахунок строку окупності впровадження винаходу.
7.    Розрахунок економічного ефекту від впровадження винаходу.
8.    Копії перших сторінок ліцензійних договорів.
9.    Документи, що підтверджують участь у  міжнародних виставках, на яких експонувався даний винахід чи продукція, виготовлена завдяки впровадженню винаходу, завірені печаткою (за наявністю таких).

Документи, визначені в пп. 6-9, подаються за підписом керівника і завіряються печаткою підприємства (установи чи організації). Документи за пп. 6-9, що не відповідають встановленим вимогам, не розглядаються і не оцінюються. До комплекту конкурсних матеріалів обов’язково мають входити документи за пп. 1-4. Відсутність одного або кількох документів за пп. 5-9 не є показником некомплектності конкурсної роботи, проте впливає  на її оцінку.
На кожний винахід конкурсант подає окремий комплект матеріалів. Якщо кілька винаходів складають комплекс або серію, на кожний з них подається окремий комплект матеріалів, і зазначається, разом з якими іншими патентами слід його розглядати.
Патентовласник може призначити відповідальну особу. Відповідальна особа є представником патентовласника та уповноважується ним  подавати  документи на Конкурс, листуватися з організаторами та отримувати повідомлення про результати участі патентовласника в Конкурсі.

Бланки заяв, анкет учасники отримують:
•    в УкрЦІПІП (відділ маркетингу);
•    з Інтернет-сайту УкрЦІПІП www.ip-centr.kiev.ua;
•    електронною поштою Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Прийом конкурсних матеріалів розпочинається з 1 серпня та завершується 31 жовтня поточного року. Конкурсні матеріали  учасники надсилають поштою на адресу Оргкомітету (Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг, бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133) або подають особисто. Дата відправки матеріалів визначається за поштовим штемпелем.
Матеріали, відправлені із запізненням, до участі в Конкурсі не допускаються та не розглядаються. Подані на Конкурс роботи не рецензуються і учасникам не повертаються. Оргкомітет має право робити додаткові запити на адресу учасників Конкурсу.
Подаючи матеріали на конкурс, учасник погоджується з усіма його умовами і процедурами та зобов’язується їх дотримуватись.8. Процедура аналізу та оцінки конкурсних робіт

Конкурсні роботи аналізують і оцінюють у три тури. Попередня і повторна оцінка винаходів здійснюється за встановленими цим Положенням критеріями, наведеними в таблиці «Критерії оцінки винаходів». Конкурсна комісія визначає переможців, як правило, за максимальною сумою набраних балів, виходячи з принципу значущості винаходу для соціально-економічного розвитку держави та з урахуванням рекомендацій Експертної ради.
Перший тур – перевірка комплектності поданих на конкурс матеріалів та їх відповідності вимогам цього Положення і попередня оцінка представленого винаходу за встановленими критеріями. Виконується   Оргкомітетом.
Починаючи з 1 серпня, Оргкомітет приймає конкурсні роботи, перевіряє їх комплектність, виконує первісну оцінку. Прийом конкурсних робіт триває по 31 жовтня. З 1 листопада по 31 грудня Оргкомітет формує масив конкурсних робіт, складає рейтинг за попередньою оцінкою, аналізує результати і підбиває підсумки першого туру.
На другий тур конкурсні роботи відбирають за кількістю набраних за попередньою оцінкою балів n. Критерій відбору  n ≥ 0,1 N, де N – найвища*** попередня оцінка. Результати першого туру розглядає Експертна рада.

Другий тур – фахове оцінювання конкурсних робіт. За встановленими критеріями Експертна рада забезпечує виконання повторної оцінки конкурсних робіт, відібраних на другий тур. При цьому додатково аналізується актуальність представлених винаходів, глибина і оригінальність технічного рішення, нестандартність та комплексність підходу, експлуатаційна технологічність, інші якісні аспекти. Враховуючи це, експерти, що проводять повторну оцінку, мають право додати до загальної оцінки винаходу від 1 до 20 балів. Ще від 1 до 20 балів має право додати колегіальним рішенням Експертна рада, враховуючи значимість винаходу. У випадку, коли два або більше патентів набрали рівну або майже рівну кількість балів, перевага надається винаходам, а не корисним моделям з огляду на те, що відносно корисних моделей проводиться лише формальна експертиза і патент на корисну модель видається під відповідальність заявника. За результатами повторної оцінки Оргкомітет знову формує рейтинг для кожної категорії, аналізує результати і подає їх на розгляд Експертної ради.
До 15 березня наступного року Експертна рада підбиває підсумки другого туру і визначає номінантів на перемогу в кожній категорії. Результати другого туру розглядає Конкурсна комісія.
Третій тур (фінал Конкурсу) – аналіз номінованих робіт та визначення переможців, які здійснює Конкурсна Комісія.
Конкурсна комісія розглядає результати другого туру та аналізує пропозиції Експертної ради щодо номінантів за кожною окремою категорією. В разі потреби перевіряються  кількісні оцінки, виставлені Експертною радою.
За результатами третього туру Конкурсна комісія до 15 квітня наступного року підбиває підсумки своєї роботи та колегіально виносить остаточне рішення щодо переможців Конкурсу.
Окрім встановлених цим Положенням категорій, Конкурсна Комісія може також присуджувати спеціальні відзнаки, наприклад, за оригінальність та нетрадиційність підходу до розв’язання технічної проблеми, соціальну значущість винаходу, для заохочення винахідницької активності тощо. З числа фіналістів Конкурсна комісія визначає претендентів на нагородження медалями Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).
Конкурсна комісія також має право відзначати особистий внесок найактивніших працівників патентно-ліцензійних підрозділів підприємств, установ і організацій, котрі беруть участь в Конкурсі.
Рішення Конкурсної комісії є остаточним і не підлягає перегляду.

Після прийняття рішення Конкурсна комісія не розглядає звернення, заперечення, листи учасників Конкурсу.9. Критерії оцінки винаходів


№    Критерій    Бали    Оцінка
1. Вид охоронного документа   
1.1    Патент України на корисну модель     1   
1.2    Патент України на винахід    10   
1.3    Іноземний патент або патент, отриманий за міжнародною процедурою, за наявності патенту в Україні (за кожний)   
5   
2. Відповідність загальнонаціональним пріоритетам
інноваційної діяльності   
2.1    Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії   
5   
2.2    Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння і військової техніки    5   
2.3    Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій   
5   
2.4    Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу   
5   
2.5    Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики    5   
2.6    Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища    5   
2.7    Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки    5   
3. Рівень винаходу   
3.1    Вдосконалення прототипу     1   
3.2    Комплексний захист (спосіб та продукт тощо)    5   
3.3    Принципово новий (за формулою винаходу)    10   
4. Інноваційна привабливість винаходу   
4.1    Продаж ліцензії в Україні (за кожну угоду)    10   
4.2    Продаж ліцензії за кордон (за кожну угоду)    5   
4.3    Участь винаходу чи продукції, виробленої завдяки його впровадженню, в міжнародних виставках (за кожну)   
2   
 

5. Показники бізнес-плану

5.1.    Ступінь розробки технічного рішення
•    стадія НДР
•    стадія ДКР
•    дослідне виробництво
•    серійне виробництво   
1
2
3
5   
5.2    Термін, необхідний для впровадження технічного рішення
•    до 3-х місяців
•    6 місяців
•    від 1 до 2-х років
•    більше 2-х років   
5
3
2
1   
5.3    Строк окупності впровадження технічного рішення
•    до 3-х місяців
•    до 1 року
•    до 2-х років
•    більше 2-х років   
5
3
2
1   
6. Економічна привабливість винаходу   
6.1    Показник досягнутого результату (К1 х 10)    2–10   
6.2    Показник складності технічної задачі, яку вирішує винахід (К2 х 10)    2–12
   
6.3    Показник рівня новизни (К3  х 10)    2–8   
6.4    Розрахунковий  економічний ефект від впровадження винаходу,  на кожні 100 тис. грн.   
1   
7. Інші покажчики        
7.1    Додаткові бали за якісними критеріями
(оцінюють експерти на другому турі)   
1–20   

Загальна кількість балів
   

10. Нагородження переможців

В категорії «Кращий винахід року» присуджуються перше, друге і третє місце. У галузевих і регіональних категоріях, а також серед молоді присуджується тільки перше місце. Один і той самий патент може отримати призове місце тільки по одній категорії.
Переможців Конкурсу нагороджують дипломами і пам’ятними подарунками. Нагороди переможцям Конкурсу вручають у квітні наступного року під час святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності.
 
11. Публікація відомостей про результати Конкурсу

Кожному учаснику повідомляють про результати його участі в Конкурсі «Винахід року» за адресою, наданою в комплекті конкурсних матеріалів. Інформація про результати Конкурсу публікується на сайтах Державної служби інтелектуальної власності України та УкрЦІПІП.