Дирекція  Асоціації повідомляє, що 21 травня - 19 жовтня  2012 року  Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності та Європейський   університет за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України  проводять Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Вища освіта в Україні і Болонський процес: стан, проблеми і перспективи».
Конференція проводиться в он-лайн режимі на сайті Європейського університету (http://e-u.in.ua/ukr/).
До участі запрошуються  науково-педагогічні  працівники, аспіранти та  студенти вищих  навчальних закладів.

Тематичні напрями конференції:
1.    Освітня політика України в контексті інтеграції суспільних процесів.
2.    Міжнародні системи вищої освіти: порівняльний аналіз.
3.    Основні підходи та стан впровадження принципів Болонського процесу в Україні.
4.    Кредитно-трансферна система організації навчального процесу: переваги та проблеми.

Мета конференції – активізувати наукову роботу студентів та аспірантів, сприяти обміну інформацією та інтегрувати зусилля вчених й освітян України на дослідницькій ниві.
Мови конференції: українська, російська.
Заявка на участь у конференції подається на вказаному сайті Європейського університету (http://e-u.in.ua/ukr/) через реєстрацію до 19 жовтня 2012 року включно.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції, який можна отримати поштою чи особисто за адресою: м. Київ, бульвар Вернадського, 16в, Європейський університет,  к. 301 ( Асоціація навчальних закладів України).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг тез – 2-3 сторінки. MS Word, шрифт Times New. Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал – одинарний), абзац – 1,25 см. Поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см., верхнє та нижнє – 2 см.
У верхньому правому куті першої сторінки зазначаються прізвище та ініціали автора (співавторів), їхні наукові ступені, вчені звання. Нижче – назва вищого навчального закладу. Через два інтервали по центру сторінки – назва доповіді великими літерами, ще через два інтервали – текст. По закінченню тексту через один інтервал надається список використаних джерел. Посилання на літературу по тексту – у квадратних дужках.
 Тези друкують за редакцією авторів.
 Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну правильність текстів матеріалів несе автор.
 Матеріали, подані з порушенням зазначених вимог, не приймаються.
Після надання матеріалів (тез) слід надіслати відскановану копію квитанції про оплату організаційного внеску на електронну адресу Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. За бажання отримати збірку матеріалів поштою, тут же слід вказати вашу поштову адресу.
Організаційні внески учасників використовуються для часткового покриття витрат, пов'язаних із підготовкою і проведенням конференції, виданням збірки тез, надсиланням її авторам. Вони складають 108 грн.  в т.ч. ПДВ  18.00 грн. (у випадку бажання автора отримати один примірник збірки), або кратно кількості примірників.
Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок 26008619993692
у ПАТ Промінвестбанк  МФО 300012  ЗКПО 21651635 (одержувач Асоціація  навчальних закладів України приватної форми власності, призначення платежу  –  оргвнесок за участь у конференції ).
За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатися за телефоном: (044) 452-76-55 або за електронною адресою Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

З повагою,
Виконавчий директор         
О.О.Зінченко