Науково-практичні конференції
"Актуальні питання клінічної медицини".
"Актуальні питання теоретичної медицини".
"Мікроелементози в клінічній медицині".

21-23 квитня 2010 р., м. Суми